Андрейчин Ю.М.

     Професор кафедри — Доктор медичних наук Андрейчин Юрій Михайлович

     Закінчив Тернопільську державну медичну академію за спеціальністю "лікувальна справа".
     Наукова діяльність:
у 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування кальцієвої форми фосфату целюлози в комплексній терапії гнійних середніх отитів”. 
у 2015 році захистив докторську дисертацію на тему: "Патогенетичні особливості перебігу верхньощелепних синуситів і ремоделювання синусних стінок".
    Наукові інтереси:
Удосконалення діагностики і лікування верхньощелепних синуситів. Порівняльна оцінка діагностичної цінності клінічних і параклінічних методів обстеження при гострих та хронічних верхньощелепних синуситах, особливості їх перебігу на тлі остеопорозу, розробка пристроїв для дренування і опромінення верхньощелепних пазух, апробація ефективності вказаних фізіотерапевтичних методів.
     Наукові публікації та рейтинги:
Автор 152 наукових робіт. Отримав 6 патентів України на винахід.
Comments