Андрейчин Ю.М.

Доцент кафедри — Доктор медичних наук Андрейчин Юрій Михайлович

Закінчив Тернопільську державну медичну академію за спеціальністю "лікувальна справа".
Наукова діяльність:

у 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування кальцієвої форми фосфату целюлози в комплексній терапії гнійних середніх отитів”
у 2015 році захистив докторську дисертацію на тему: "Патогенетичні особливості перебігу верхньощелепних синуситів і ремоделювання синусних стінок".Наукові інтереси:

Удосконалення діагностики і лікування верхньощелепних синуїтів. Порівняльна оцінка діагностичної цінності клінічних і параклінічних методів обстеження при гострих та хронічних верхньощелепних синуїтах, особливості перебігу синуїту на тлі остеопорозу, розробка пристроїв для дренування і опромінення верхньощелепних пазух, апробація ефективності вказаних фізіотерапевтичних методів.

Наукові публікації та рейтинги:
Автор 152 наукових робіт. Отримав 6 патентів України на винахід.
Comments