Яшан О.І.Завідувач кафедри — Професор, доктор медичних наук

Яшан Олександр Іванович

Освіта:

У 1986 році закінчив з відзнакою Тернопільський державний медичний інститут за спеціальністю лікувальна справа.

Наукова діяльність:

У 1993 р захистив кандидатську дисертацію на тему: "Тимпанопластика ІV типу, клініко-аудіологічне дослідження". З лютого 1994 р. працював асистентом курсу оториноларингології Тернопільської медичної академії імені І.Я.Горбачевського. У 2002 році захистив докторську дисертацію на тему «Нові варіанти морфо-функціональних операцій у хворих на хронічний гнійний середній отит». У 2003 році став доцентом кафедри оториноларингології та офтальмології ТДМУ, а у 2004 – професором цієї ж кафедри. З березня 2006 року займає посаду завідувача кафедри оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського.

Наукові інтереси:

Головна Сфера наукових і практичних інтересів – хвороби вуха та хірургічне реабілітація пацієнтів з гострими і хронічними отитами. Підготував двох кандидатів наук з цієї тематики. На даний момент особисто прооперував більше 2600 хворих на різноманітні хвороби вуха. Проходив стажування у Віденському медичному університеті (Австрія) та у центрі слуху та мови (Польща). Член асоціації отохіругів і отоневрологів України, регулярно бере участь у семінарах і засіданнях асоціації як доповідач, і як активний учасник круглих столів та майстеркласів.

Наукові публікації та рейтинги:

Проф. О.І.Яшан - автор понад 240 наукових робіт в тому числі підручника „Медсестринство в оториноларингології”, посібника «Практичне медсестринство» та компакт-диска „Оториноларингологія”, за якими навчаються студенти більшості Вишів України. Отримав 10 патентів України на винаходи. У 1996 та у 2001 і 2006, 20013 роках атестований Міністерством охорони здоров’я України на „Вищу” атестаційну категорію за спеціальністю „Отоларингологія”.Comments