Підручники та посібники

ПІДРУЧНИК «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ».
Д.І. Заболотний, Ю.В. Мітін, С.Б. Безшапочний, Ю.В. Дєєва. – Київ: Медицина, 2010. – 472 с.
Всі розділи підручника містять інформацію стосовно нових поглядів на етіологію і патогенез ЛОР-хвороб, підходів до діагностики, клінічного перебігу ЛОР- захворювань, консервативних та хірургічних методів лікування. Автори створили всі розділи підручника з урахуванням практичноорієнтованої концепції викладання у медичних вузах. 

Автори:
під ред. Заболотного Д.І., Мітіна Ю.В., Драгомирецького В.Д.
Рік видання: 1999
У підручнику розглядаються питання з усіх розділів клінічної отоларингології.
Автори:
Лайко А.А., Заболотний Д.І., Синяченко В.В.
Рік видання: 2000
У навчальному посібнику розглянуто обсяг та методики обстеження об'єктивного статусу хворого з дитячою ЛОР-патологією.
Медсестринство в оториноларингології
Автор: І. А. Яшан
Видавництво: Укрмедкнига
Місто: Тернопіль
Рік видання: 1999

У підручнику подано основний матеріал з анатомії, фізіології, методик дослідження вуха, горла та носа, а також відомості про найчастіші захворювання ЛОР-органів і способи їх лікування. Особлива увага звертається на функції медичної сестри при обслуговуванні отоларингологічних хворих у поліклініці, стаціонарі, під час операцій та маніпуляцій. Підручник розрахований на студентів вищих медичних закладів I-II рівнів акредитації.
Офтальмологія: підручник

Офтальмологія за редакцією член.кор. НАМН України, професора Г.Д.Жабоєдова, доктора медичничних наук , професора Р.Л.Скрипник.

Даний підручник висвітлює особливості будови органа зору, сучасні клінічні методи дослідження зрових функцій, аномалії рефракції, основні офтальмологічні захворювання, їх етіологію, патогенез, клінічну картину, методи діагностики та лікування. Підручник містить схеми, таблиці, фотографії що сприяє наочному поданню матеріалу. Призначений для студентів вищих медичних навчальних закладів ІУ рівня акредитації, лікарів  загальної практики – сімейної медицини, лікарів-інтернів, слухачів ФПО. 

Comments