Ковалик А.П.

Доцент кафедри — Кандидат медичних наук Ковалик Андрій Петрович

Освіта:

У 1999р закінчив Тернопільську державну медичну академію за спеціальністю "лікувальна справа".
Наукова діяльність:
У 2006 році - захистив кандидатську дисертацію на спеціалізованій вченій раді при Київському науково-дослідному інституті оториноларингології ім. О.С. Коломійченко. Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації та у ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України” – 8 років.

Наукові інтереси:

Рекоструктивні оперативні втручання при патологіях носа.
Неспецифічні гранульоми гортані.
Наукові публікації та рейтинги:
Автор 120 наукових робіт. Отримав 4 патенти України на винахід.
Comments