Мальована І.В.


Доцент кафедри — Кандидат медичних наук Мальована Ірина Віталіївна.
1979 року народження, закінчила Тернопільську державну медичну академію у 2002 році за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 2002 по 2004 рр. проходила інтернатуру на кафедрі оториноларингології Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського.

З січня 2004 р. по грудень 2004 р. працювала лікарем отоларингологом в Бучацькій ЦРЛ.

2004-2007 р. навчалась в аспірантурі на кафедрі оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії Тернопільського державного медичного університет.

З грудня 2007 р. працювала на посаді асистента кафедри оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

В березні 2012 рекомендована вченою радою на посаду доцента кафедри оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії.

13.04.2007 р захистила кандидатську дисертацію на тему «Диференційовані підходи до корекції метаболічних та імунологічних порушень у хворих на гострий та хронічний гнійний середній отит» і рішенням ВАК від 20.08.2008 р присвоєно звання кандидата медичних наук.

Стаж науково-педагогічної роботи в Тернопільському державному медичному університеті – 14 років. Пройшла цикл підвищення кваліфікації викладачів в Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця у 2010 році.

Пройшла цикл підвищення кваліфікації лікарів в Національному університеті ім. О.М.Шупика в 2010 році. Має другу кваліфікаційну категорію.

Мальована І.В. є автором 95 наукових та навчально-методичних праць.

Мальована І.В. читає лекції, проводить практичні заняття англійською мовою, приймає відробки та надає консультації з циклу оториноларингології для студентів 4 курсу медичного, стоматологічного, медсестринського факультетів, студентів Міжнародної медсестринської школи, та для курсантів факультету післядипломної освіти.

Мальована І.В. готує щорічні звіти про роботу курсу оториноларингології, робочі програми, календарно-тематичні плани курсу англійською мовою для студентів медичного, стоматологічного, медсестринського факльтетів. Є відповідальною за лікувальну роботу кафедри, та роботу та роботу з студентами медсестринського факультету, та студентів Міжнародної медсестринськогої школи.

 

Comments