Наукові публікації асистента Герасимюка М.І.1. Герасимюк Максим. Стан апоптозу лімфоцитів і нейтрофілів піднебінних мигдаликів та периферичної крові у хворих на хронічний тонзиліт / Максим Герасимюк // ХVІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 22 – 24 квітня 2013. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – С. 200.

2. Протасевич Г.С. Загальне медикаментозне лікування гострого верхньощелепного синуїту / Г.С. Протасевич, О.І. Яшан, М.І. Герасимюк, О.В. Мацькевич, І.В. Войнаровський // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2013. - №3-с. – С. 241 – 242.

3. Шевага І.В. Застосування фурасолу в місцевому лікуванні лакунарної ангіни у дорослих / І.В. Шевага, В.А. Бортнік, П.М. Багрій, Л.А. Чортківська, М.І. Герасимюк // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2013. - №3-с. – С. 302 – 303.

4. Яшан О.І. Морфологічне обґрунтування апоптозу лімфоцитів як маркера компенсації/декомпенсації хронічного тонзиліту / О.І. Яшан, М.І. Герасимюк // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2013. - №3-с. – С. 325 – 326.

5. Дужик У.Р. Хронічний гіпертрофічний риніт / У.Р. Дужик, О.В. Говда, М.І. Герасимюк, Г.С. Протасевич, К.О. Яшан // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 18 червня 2013 року. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – С. 205 – 206.

6. Яшан. О.І. Методи дослідження в оториноларингології / О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, М.І. Герасимюк, О.В. Мацькевич, В.Г. Корицький // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 18 червня 2013 року. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – С. 224 – 225.

7. Яшан О.І. Апоптоз та його морфологічні паралелі у хворих на хронічний тонзиліт / О.І. Яшан, М.І. Герасимюк // Ринологія. – 2013. - №1. – С. 24 – 30.

8. Андрейчин Ю.М. Нові дослідження при синуситах / Ю.М. Андрейчин, І.А. Гавура, В.В. Ніколов, Д.М. Миготич, М.І. Герасимюк // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2013. - №5-с. – С.5.

9. Гавура І.А. Застосування аерозолю «Ангіноваг» в ранній післяопераційний період при тонзилектомії / І.А. Гавура, М.І. Герасимюк, А.О. Яшан, П.С. Павлюк // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2013. - №5-с. – С. 43 – 44.

10. Говда О.В. Тактика оториноларинголога при поєднанні деформації перегородки носа з іншою ЛОР-патологією / О.В. Говда, О.І. Яшан, Ю.М. Андрейчин, М.І. Герасимюк, О.В.Стахів // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2013. - №5-с. – С. 57 – 58.

11. Дужик У.Р. Захворювання перегородки носа / У.Р.Дужик, М.І. Герасимюк, О.В. Мацькевич, І.О.Біль, К.О. Яшан // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2013. - №5-с. – С. 68 – 69.

12. Мальована І.В. Місцеве медикаментозне лікування гострого верхньощелепного синуїту / І.В. Мальована, М.І. Герасимюк, Ю.М. Андрейчин, К.О. Яшан, О.В. Мацькевич // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2013. - №5-с. – С. 138 – 139.

13. Мельник Я.С. Загальне медикаментозне лікування гострого середнього гнійного отиту в доперфоративній стадії / Я.С. Мельник, В.В. Ніколов, М.І. Герасимюк, К.О. Яшан // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2013. - №5-с. – С. 144.

14. Ніколов В.В. Місцеве лікування хронічного середнього гнійного отиту / В.В. Ніколов, Л.В. Яшан, В.Г. Корицький, М.І. Герасимюк // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2013. - №5-с. – С. 164 – 165.

15. Омеляш В.І. Застосування аерозолю Біопарокс в комплексному лікуванні гострого фарингіту у дітей / В.І. Омеляш, В.Г. Корицький, М.І. Герасимюк, А.В. Янюк, Л.Я. Пасічник // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2013. - №5-с. – С. 166.

16. Шевага І.В. Комлексне лікування гострого гнійного верхньощелепного синуситу з застосуванням препарату синупрет таблетки у дорослих / І.В. Шевага, А.В. Зінько, І.Я. Гайдучик, М.І. Герасимюк, Л.А. Чортківська // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2013. - №5-с. – С. 236 – 237.

17. Яшан Л.В. Деформація перегородки носа у хворих старших 50 років / Л.В. Яшан, М.І. Герасимюк, К.О. Яшан, О.В. Мацькевич, В.А. Левчук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2013. - №5-с. – С. 262 – 263.

18. Яшан А.И. Применение Фурасола для лечения больных острым гнойным верхнечелюстным синуситом / А.И. Яшан, М.И. Герасимюк, А.А. Яшан // Международный научно-практический журнал Оториноларингология Восточная Европа. – 2013. - № 3 (12). – С. 138 – 143.

19. Герасимюк М.И. Некоторые даные о состоянии клеточного и гуморального иммунитета при декомпенсированном хроническом тонзиллите / М.И. Герасимюк // Материалы 68 научной конференции студентов-медиков с международным участием «Актуальные вопросы медицинской науки», Самарканд 5 апреля 2014 г. – С. 22 – 23.

20. Герасимюк Максим. Встановлення форми хронічного тонзиліту за даними проточної цитофлюориметрії / Максим Герасимюк // ХVІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 28 – 30 квітня 2014. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – С. 179.

21. Войнаровський І.В. Застосування аерозолю біопарокс для місцевого лікування лакунарної ангіни у дітей / І.В. Войнаровський, М.І. Герасимюк, А.О. Яшан, К.О. Яшан // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №3-с. – С. 22.

22. Герасимюк М.І. Характеристика деформацій перегородки носа / М.І. Герасимюк, В.А. Башинський, К.О. Яшан // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №3-с. – С. 31 – 32.

23. Герасимюк М.І. Місцеве лікування гострого середнього гнійного отиту в доперфоративній стадії у дітей з застосуванням препарату неладекс / М.І. Герасимюк, В.А. Башинський, Л.В. Яшан, Т.В. Чортківський // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №3-с. – С. 32 – 33.

24. Герасимюк М.І. Застосування аерозолю Біопарокс в комплексному лікуванні гостро гнійного верхньощелепного синуситу у дітей / М.І. Герасимюк, І.В. Войнаровський // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №3-с. – С. 33.

25. Герасимюк М.І. Аерозоль Біопарокс в лікуванні катаральної ангіни у дорослих / М.І. Герасимюк, О.І. Яшан, І.В. Хоружий, Т.В. Проць // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №3-с. – С. 34.

26. Ніколов В.В. Лікування гострого середнього гнійного отиту в доперфоративній стадії у дітей із застосуванням препарату аксеф / В.В. Ніколов, В.І. Омеляш, А.В. Хабаров, М.І. Герасимюк // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №3-с. – С. 122 – 123.

27. Рожко М.П. Комплексне лікування гострого гнійного верхньощелепного синуситу з застосуванням спрею полідекса з фенілефрином у дорослих / М.П. Рожко, М.І. Герасимюк, О.В. Говда, Г.С. Протасевич // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №3-с. – С. 153 – 154.

28. Рожко М.П. Застосування аерозолю біопарокс в місцевому лікуванні фолікулярної ангіни у дорослих / М.П. Рожко, І.В. Хоружий, М.І. Герасимюк, І.Я. Вівчар // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №3-с. – С. 154 – 155.

29. Яшан О.І. Післяопераційний період при тимпанопластиці / О.І. Яшан, М.І. Герасимюк, В.А. Башинський, І.В. Мальована // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №3-с. – С. 197 – 198.

30. Яшан О.І. Застосування препарату гексаспрей в місцевому лікуванні фолікулярної ангіни у дорослих / О.І. Яшан, М.І. Герасимюк, А.І. Гарасимів // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №3-с. – С. 198 – 199.

31. Яшан О.І. Рівень різних субпопуляцій лімфоцитів як один із маркерів декомпенсованої форми хронічного тонзиліту / О.І. Яшан, М.І. Герасимюк // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №3-с. – С. 199 – 200.

32. Герасимюк М.І. Імунний статус та деякі морфологічні особливості папіломи піднебінного мигдалика у хворої на хронічний тонзиліт / М.І. Герасимюк // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 21 травня 2014 року. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2014. – С. 69.

33. Яшан. О.І. Комплексне лікування гострого гнійного верхньощелепного синуситу з застосуванням аерозолю біопарокс у дорослих / О.І. Яшан, М.І. Герасимюк, А.П. Ковалик, І.В. Мальована // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 21 травня 2014 року. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2014. – С. 77 – 78.

34. Береговий Д.В. Застосування гексалізу в місцевому лікуванні лакунарної ангіни у дітей / Д.В. Береговий, Л.Р. Добощук, М.І. Герасимюк, В.Г. Корицький // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №5-с. – С. 9.

35. Гавура І.А. Тактика оториноларинголога при поєднанні хронічного тонзиліту з деформацією перегородки носа / І.А. Гавура, І.В. Мальована, О.В. Говда, А.О. Яшан, М.І. Герасимюк // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №5-с. – С. 22.

36. Герасимюк М.І. Застосування аерозолю Біопарокс в місцевому лікуванні катаральної ангіни у дітей / М.І. Герасимюк, Г.С. Протасевич, В.Г. Корицький // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №5-с. – С. 27 – 28.

37. Герасимюк М.І. Лікування загостреного хронічного тонзиліту у дітей / М.І. Герасимюк, Г.С. Протасевич, В.В. Ніколов, І.О. Біль // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №5-с. – С. 28 – 29.

38. Ковалик А.П. Гексаліз в місцевому лікуванні катаральної ангіни у дітей / А.П. Ковалик, В.В. Ніколов, М.І. Герасимюк, Л.В. Яшан, І.В. Шевага, Г.П. Рудяк // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №5-с. – С. 71.

39. Мальована І.В. Бактеріологічне дослідження при хронічному тонзиліті та злоякісних новоутворах вуха / І.В. Мальована, А.О. Яшан, В.А. Башинський, М.І. Герасимюк, І.В. Хоружий, Р.Т. Чортківський // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №5-с. – С. 93 – 94.

40. Яшан А.И. Соотношение субпопуляций лимфоцитов периферической крови как критерий оценки эффективности лечения больных хроническим тонзиллитом с помощью фурасола / А.И. Яшан, М.И. Герасимюк, В.В. Яцкив // Новые технологи в оториноларингологии. – МСК 2014. – С. 327 – 334.

41. Яшан А.И. Влияние лечения препаратом Фурасол на соотношение субпопуляций лимфоцитов переферической крови и небных миндалин, эффективность его применения при хроническом тонзиллите / А.И. Яшан, М.И. Герасимюк, Н.И. Красий // Международный научно-практический журнал Оториноларингология. Восточная Европа. – 2014. - № 3 (16). – С.

42. Herasymyuk M.I. The structural and immunological features of the tonsils papilloma with chronic tonsillitis / M.I. Herasymyuk // Curierul medical. – 2015, April. – Vol.58, #2. – P. 6 – 9.

43. Яшан А.И. Характер изменений соотношений субпопуляций лимфоцитов у больных хроническим декомпенсированным тонзиллитом / А.И. Яшан, М.И. Герасимюк // Вестник оториноларингологии. – 2015. – №2, Том 80. – С. 27 – 30.

44. Герасимюк М.І. Застосування препарату аксеф у лікуванні гострого гнійного верхньощелепного синуситу у дітей / М.І. Герасимюк, В.В. Ніколов, А.В. Хабаров, Т.А. Питак, І.В. Шевага, В.А. Левчук // ХІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 34 – 35.

45. Герасимюк М.І. Папілома піднебінного мигдалика як прояв хронічного тонзиліту / М.І. Герасимюк // ХІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 35 – 36.

46. Мельничук В.В. Застосування спрею полідекса з фенілефрином в лікуванні гострого катарального риніту у дітей / В.В. Мельничук, М.І. Герасимюк, О.М. Чайковська, Л.Р. Добощук // ХІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 99.

47. Твердохліб М.А. Краплі назальні маример в комплексному лікуванні гострого гнійного верхньощелепного синуситу у дітей / М.А. Твердохліб, Г.П. Рудяк, Л.Р. Добощук, І.В. Шевага, М.І. Герасимюк // ХІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 138.

48. Яшан А.О. Фурасол в лікуванні катаральної ангіни у дітей / А.О. Яшан, М.І. Герасимюк, В.В. Ніколов, Б.І. Шевага, М.А. Твердохліб // ХІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 170 – 171.

49. Яшан О.І. Застосування крапель назальних маример для лікування гострого катарального риніту у дітей / О.І. Яшан, М.І. Герасимюк, В.В. Ніколов, А.О. Яшан, Б.І. Шевага, М.А. Твердохліб // ХІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 170.

50. Школьна О.М. Препарат аксеф у лікуванні гострого середнього гнійного отиту в доперфоративніц стадії у дітей / О.М. Школьна, Т.А. Питак, В.В. Ніколов, А.В. Хабаров, О.М. Чайковська, М.І. Герасимюк, І.Я. Вівчар // ХІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 254.

51. Герасимюк М.І. Застосування препарату гатилин для загального лікування загостреного хронічного гнійного мезотимпаніту у дорослих / М.І. Герасимюк, Л.В. Яшан, О.В. Говда, І.А. Гавура // «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (присвячена пам’яті ректора, члена-кореспондетна НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука). Матеріали підсумкової науково-практичної конференції 17 червня 2015 року. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2015. – С. 129.

52. Мальована І.В. Застосування препарату неладекс для місцевого лікування гострого дифузного зовнішнього отиту у дорослих / І.В. Мальована, Г.Г. Волошин, М.І. Герасимюк, В.М. Ткачук // «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (присвячена пам’яті ректора, члена-кореспондетна НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука). Матеріали підсумкової науково-практичної конференції 17 червня 2015 року. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2015. – С. 136 – 137.

53. Хоружий І.В. Застосування препарату фламіфікс для загального лікування гострого аденоїдиту у дітей / І.В. Хоружий, В.Г. Корицький, М.І. Герасимюк // «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (присвячена пам’яті ректора, члена-кореспондетна НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука). Матеріали підсумкової науково-практичної конференції 17 червня 2015 року. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2015. – С. 149 – 150.

54. Яшан О.І. Фурасол в місцевому лікуванні гострого фарингіту у дорослих / О.І. Яшан, М.І. Герасимюк, О.В. Мацькевич, К.О. Пляшко // «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (присвячена пам’яті ректора, члена-кореспондетна НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука). Матеріали підсумкової науково-практичної конференції 17 червня 2015 року. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2015. – С. 154.

55. Яшан О.І. Застосування препарату гатилин для загального лікування гострого середнього гнійного отиту в доперфоративній стадії у дорослих / О.І. Яшан, М.І. Герасимюк, К.О. Пляшко, І.В. Мальована // «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (присвячена пам’яті ректора, члена-кореспондетна НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука). Матеріали підсумкової науково-практичної конференції 17 червня 2015 року. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2015. – С. 154 – 155.

56. Войнаровський І.В. Застосування фурасолу в комплексному лікуванні лакунарної ангіни / І.В. Войнаровський, І.Я. Вівчар, Б.І. Шевага, В.А. Левчук, М.І. Герасимюк // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2015. - №5-с. – С. 24.

57. Войнаровський І.В. Застосування препарату вокара для загального лікування катаральної ангіни / І.В. Войнаровський, В.Г. Корицький, М.І. Герасимюк // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2015. - №5-с. – С. 25.

58. Протасевич Г.С. Загальне лікування фолікулярної ангіни у дорослих / Г.С. Протасевич, М.І. Герасимюк, М.А. Твердохліб // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2015. - №5-с. – С. 147-148.

59. Герасимюк М.І. Рівні інтерлейкіну-4 і інтерферону-гама у комплексній оцінці ефективності та прогнозуванні результатів консервативного лікування хронічного тонзиліту / М.І. Герасимюк, О.І. Яшан // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. - №5-с. – С. 24-25.

60. Герасимюк М.І. Бальна оцінка стану хворих на хронічний тонзиліт за клінічними показниками в залежності від характеру динаміки імунологічних показників / М.І. Герасимюк // Шпитальна хірургія імені Л.Я. Ковальчука. – 2016. - №4. – С.72-75.

61. Герасимюк М.І. Статево-вікова характеристика та результати клінічного обстеження хворих, що перенесли тонзилектомію / М.І. Герасимюк // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2016. - № 4. – С 28-31.

62. Герасимюк М.І. Зміна субпопуляційного складу лімфоцитів крові та їх співвідношення із елементами цитокінового спектру при різних методах лікування хворих на хронічний тонзиліт / М.І. Герасимюк // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2017. - № 4. – С. 89-97.

63. Герасимюк М.І. Стан субпопуляційного складу лімфоцитів крові та його співвідношення з апоптозом і некрозом до і після різних методів лікування хронічного тонзиліту / М.І. Герасимюк // Вісник наукових досліджень. – 2017. - № 2 (87). – С. 81-84.

64. Герасимюк М.І. Характер та особливості морфологічних змін у піднебінних мигдаликах у хворих на хронічний тонзиліт залежно від рівня апоптозу лімфоцитів / М.І. Герасимюк, О.І. Яшан // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2017. - №3. – С. 36 – 42.
Comments