Наукові публікації д.м.н. Андрейчина Ю.М.1. Андрейчин Ю.М. Активні форми кисню при поєднанні верхньощелепного синуситу і токсичного гепатиту в експерименті // Гепатологія. – 2014. - №1. – С.61-66.

2. Андрейчин Ю. М. Ультраструктурні зміни слизової оболонки верхньощелепної пазухи при експериментальному синуситі / Ю. М. Андрейчин, К. С. Волков // Вісник наукових досліджень. − 2014. − №3. − С. 89–92.

3. Міхньов В. А. Морфологічні зміни слизової оболонки верхньощелепних синусів морських свинок при експериментальному порушенні її симпатичної іннервації / В. А. Міхньов, Ю. М. Андрейчин, Т. В. Дацко // Журн. НАМН України. − 2014. − №1. − С. 109–114.

4. Андрейчин Ю. М. Оцінка біохімічних маркерів ремоделювання кісткової тканини у хворих на верхньощелепний синусит / Ю. М. Андрейчин, О. В. Хлєбан // Медична хімія. − 2014. − №2. − С. 22–25.

5. Andreychyn Y. The of reactive oxygen spesies in pathogenesis of experimental maxillary sinusitis / Y. Andreychyn // Health Problems of Civilization. − 2014. – Vol. 8 (4) . – P. 16−19.

6. Андрейчин Ю.М. Тромбомодулін як маркер ендотеліальної функції хворих на верхньощелепний синусит / Ю.М. Андрейчин // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. − 2014. − №2. − С. 209−211.

7. Андрейчин Ю.М. Моделювання слизової оболонки верхньощелепних синусів на тлі токсичного гепатиту в експерименті / Ю.М. Андрейчин // Інфекційні хвороби. − 2014. − №4. − С. 61–63.

8. Андрейчин Ю.М. Мікроморфометрична оцінка змін стінок верхньощелепних синусів у морських свинок при експериментальному синуситі / Ю.М. Андрейчин, В.А. Міхньов, Ю.М. Орел // Інфекційні хвороби. − 2015. − №1. − С. 41–44.

9. Андрейчин Ю.М. Вплив симпатичної іннервації на розвиток верхньощелепного синуситу в експерименті / Ю.М. Андрейчин // Діагностика і терапія інфекційних хвороб на різних рівнях надання медичної допомоги. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції і пленуму ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів», (29-30 вересня 2016 року, м. Вінниця). - Тернопіль: ТДМУ “Укрмедкнига”, 2016. − С. 7−8.

10. Андрейчин Ю.М. Діагностика синуситів / Ю.М. Андрейчин, В.О. Беський // Інфекційні хвороби. − 2016. − №3. − С. 54–57.

11. Andreychyn Yu. Immunohistochemical changes of maxillary sinus mucosa with underluing adenomatous polyposis / Yu. Andreychyn, I. Kovalenko // Патологія. − 2017. − №3. − С. 91–94.
Comments