Студентський науковий гурток

     Успішно функціонує кафедральний студентський науковий гурток, на якому студенти медичного та стоматологічного факультету удосконалюють свої знання з офтальмології, оториноларингології та нейрохірургії. 

Заняття проводить проф. Яшан О.І.
   
     Студенти-члени СНГ займаються на відповідних базах кафедри - оглядають пацієнтів у відділеннях, проводять набір пацієнтів за темами наукових робіт.
     Кожен з викладачів кафедри здійснює керівництво 1-2 студентами-гуртківцями, які набувають навиків дослідницької роботи і оволодівають сучасними методами діагностики і лікування офтальмологічний, оториноларингологічних та нейрохірургічних хворих. Окрім роботи над обраною науковою темою, студенти активно навчаються працювати з науковою літературою і виступають на засіданнях гуртка з реферативними доповідями з актуальних медичних проблем. Про свої наукові надбання студенти-гуртківці щорічно доповідають на міжнародних медичних конгресах молодих вчених.
     Здобутки студентів-гуртківців кафедри у 2016/2017 навчальному році:
     Гуртківці кафедри приймали участь у XХI Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених. (Матеріали конгресу. 24 - 26 квітня 2017 р., Тернопіль).
     Студентка 5 курсу Дзюба Софія Григорівна мала стендову доповідь «Порівняння ефективності методів периметрії при діагностиці препериметричної стадії глаукоми» (науковий керівник Турчин М.В.)
     Члени студентського наукового гуртка щорічно приймають участь у другому турі Всеукраїнської олімпіади з офтальмології.
Comments