На кафедрі отоларингології, офтальмології та нейрохірургії в аспірантурі навчаються:

за очною (денною) формою навчання:

СЕМЧИШИН Ігор Анатолійович

ЯШАН Артем Олександрович

МАКСИМ’ЯК Олена Павлівна

за заочною формою навчання:

САУД ОМАР АХМАД


СЕМЧИШИН ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ

У 2020 році закінчив Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України за спеціальністю «Лікувальна справа».

Магістр медицини (2022).

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2022 року по 31.08.2026 року.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Удосконалення діагностики та лікування пацієнтів із неревматогенним ураженням органів зору із  Лайм-бореліозом».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Турчин М.В.


Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:


ЯШАН АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

 У 2014 році закінчив Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського.

Магістр медицини  (2016).

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2019 року по 31.08.2023 року.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи:  « Клініко-лабораторне обґрунтування методик хірургічного лікування хвороб середнього вуха». 

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Ковалик П.В.

  Отримано патент на корисну модель: 

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:   

МАКСИМ’ЯК ОЛЕНА ПАВЛІВНА

У 2018 році закінчила Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2020 року по 31.08.2024 року.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Залежність офтальмотонусу від стану біоритмів і артеріального тиску  у хворих на первинно  відкритокутову глаукому при інстиляції бета-блокаторів, аналогів простагландинів».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор  Турчин М.В.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:  


САУД ОМАР АХМАД

У 2018 році закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2020 року по 31.08.2024 року.

Форма навчання: очна (заочна).

Тема дисертаційної роботи: «Дослідження можливостей супрахораїдального пломбування розривів сітківки в лікуванні регматогенного відшарування сітківки і високої ускладненої міопії»

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор  Турчин М.В.


Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах: