На кафедрі отоларингології, офтальмології та нейрохірургії в аспірантурі навчаються:

за очною (денною) формою навчання:

ЯШАН Артем Олександрович

МАКСИМ’ЯК Олена Павлівна

за заочною формою навчання:

САУД ОМАР АХМАД


ЯШАН АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

У 2014 році закінчив Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського.

Магістр медицини (2016).

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2019 року по 31.08.2023 року.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: « Клініко-лабораторне обґрунтування методик хірургічного лікування хвороб середнього вуха».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Ковалик П.В.

 • Яшан А.О. Застосування препарату азиклар для загального лікування фолікулярної ангіни у дорослих // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2015. – №5. – С. 207.

 • Яшан А.О. Застосування препарату фламіфікс для загального лікування загостреного хронічного гнійного верхньощелепного синуситу у дітей // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2015. – №5. – С. 208.

 • Яшан А.О. Аденоїдні вегетації у дорослих // Журнал вушних, носових і горлових. – 2015. – №5. – С. 208.

 • Яшан А.О. Техніка тимпанопластики // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2015. – №5. – С. 209.

 • Яшан А.О. Результати тимпанопластики // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2015. – №5. – С. 210.

 • Яшан А.О. Фіксація трансплантата при тимпанопластиці // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2015. – №5. – С. 212.

 • Гавура А.І., Яшан А.О., Волошин Г.Г., Павлюк П.С., Шевага І.В. Синупрет форте в комплексному лікуванні гострого гнійного верхньощелепного синуситу у дорослих // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2015. – №5. – С. 34.

 • Школьна О.М., Пляшко К.О., Яшан О.І., Яшан А.О. Застосування синупрету в краплях в комплексному лікуванні гостро гнійного верхньощелепного синуситу у дітей / XІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р., Львів. – 2015. – C. 162.

 • Яшан А.О. Деякі питання хронічного середнього отиту // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2015. – №5. – С. 49.

Отримано патент на корисну модель:

 • Патент. 101763 Україна. Спосіб для моделювання гострого середнього отиту у лабораторних тварин / Яшан О.І. Хоружий І.В., Яшан А.О. - Бюл No22 05.15.2015р.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

 • Стажування у відділенні мікрохірургії вуха та отонейрохірургія в Інституті оториноларингології, під керівництвом професора Ю. А. Сушка та доктора медичних наук О. М. Борисенко – м.Київ (22 червня-12 липня 2020 року).

 • ДІАЛОГ ПРОФЕСІОНАЛІВ ЛОР – ПРОСТО ПРО СКЛАДНЕ – вебінар (15 липня 2020 року).

 • АКАДЕМІЯ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ – вебінар (21 травня 2020 року).

 • Антикризовий менеджмент в період пандемії: як захистити репродуктивне та соматичне здоров’я – вебінар (15 травня 2020 року).

 • Cochlear Implant Devices and Electrodes - Dr Satya Kiran – вебінар (1 травня 2020 року).

 • Простий-складний отит – вебінар (27 квітня 2020 року).

 • Cтажування у відділенні мікрохірургії вуха та отонейрохірургія в Інституті оториноларингології, під керівництвом професора Ю. А. Сушка та доктора медичних наук О. М. Борисенко – м.Київ (7 жовтня -21 жовтня 2019 року).

 • Участь у 17-му Міжнародному семінарі з вух мікрохірургія "Прогрес в отології" з розтином – м. Київ (5 вересня-7 вересня 2019 року).

 • Стажування «Otology and Temporal Bone Surgery» – Австрія, м.Зальцбург (7 липня-13 липня 2019 року).

 • Участь у міжрегіональній науково-практичній роботі конференція: '' сучасні дослідження, хірургічні та терапевтичні підходи '' – м.Одеса (20 квітня -21 квітня 2019 року).

 • FESS-курси хірургії – м.Полтава (18 березня-31 березня 2019 року).

МАКСИМ’ЯК ОЛЕНА ПАВЛІВНА

У 2018 році закінчила Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2020 року по 31.08.2024 року.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Залежність офтальмотонусу від стану біоритмів і артеріального тиску у хворих на первинно відкритокутову глаукому при інстиляції бета-блокаторів, аналогів простагландинів».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Турчин М.В.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

 • Українсько-американський симпозіум «Неврологія і офтальмологія сьогодні: колаборація на стику спеціальностей» – м. Київ (29 травня 2020 року).


САУД ОМАР АХМАД

У 2018 році закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2020 року по 31.08.2024 року.

Форма навчання: очна (заочна).

Тема дисертаційної роботи: «Дослідження можливостей супрахораїдального пломбування розривів сітківки в лікуванні регматогенного відшарування сітківки і високої ускладненої міопії»

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Турчин М.В.


Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

 • Українська конференція «Філатовська школа» «Інфеуційні ушкодження очей при спицифічних захворюваннях (Алгоритм дії лікаря-офтальмолога та лікаря сімейної медицини)» м.Вінниця (12 вересня 2018 року).

 • Українська конференція «Філатовська школа» «Менеджмент діагностики та лікування розладів бінокулярного зору та аномалій рефракції» – м.Вінниця (13 вересня 2018 року).

 • Українська конференція в області науково-практичній конференції «Сучасні підходи до діагностики та лікування хворих з травмою органа зору» – м.Вінниця (4 листопада 2019 року).

 • Українська конференція «Сучасні методи візуалізації очного дна і їх значення в діагностиці офтальмопатології» – м.Вінниця (12-13 березня 2020 року).

 • Українська конференція «Сучасні методи візуалізації очного дна і іх значення в діагностиці офтальмопатології» м.Вінниця (12-13 березня 2020 року).