Вас вітає кафедра отоларингології, офтальмології та нейрохірургії!

Штат кафедри: 4 професори, 4 доценти, 4 асистентів, 1 лаборант, 2 аспіранти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • "Оториноларингологія";

 • "Актуальні питання отохірургії";

 • "Актуальні питання ранньої діагнстики онкологічних захворювань вуха, горла, носа";

 • "Медсестринство в оториноларингології";

 • "Невідкладні стани в оториноларингології та офтальмології";

 • "Офтальмологія";

 • "Актуальні питання медсестринства в офтальмології";

 • "Клінічне медсестринство в офтальмології";

 • "Медсестринство в офтальмології";

 • " Нейрохірургія".

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету;

 • стоматологічного факультету;

 • факультету іноземних студентів;

 • ННІ медсестринства.

за спеціальностями:

 • "лікувальна справа" (ІV курс, V курс);

 • "стоматологія" (ІV курс);

 • "сестринська справа" (ІІ курс).

за формою навчання:

 • очна;

 • дистанційна.