Вас вітає кафедра отоларингології та офтальмології !

Штат кафедри: 4 професори, 3 доцентів, 3 асистенти, 1 лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • "Оториноларингологія";

 • "Офтальмологія";

 • " Неврологія".

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету;

 • стоматологічного факультету;

 • факультету іноземних студентів;

 • ННІ медсестринства.

за спеціальностями:

 • "лікувальна справа" (ІV курс, V курс);

 • "стоматологія" (ІV курс);

 • "сестринська справа" (ІІ курс).

за формою навчання:

 • очна;

 • дистанційна.