Вас вітає кафедра отоларингології та офтальмології !

Штат кафедри: 2 професори, 6 доцентів, 4 асистенти, 1 лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • "Оториноларингологія";
 • "Офтальмологія"

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету;
 • стоматологічного факультету;
 • факультету іноземних студентів;
 • ННІ медсестринства

за спеціальностями:

 • "лікувальна справа" (ІV курс);
 • "стоматологія" (ІV курс);
 • "сестринська справа" (ІІ курс)

за формою навчання:

 • очна;
 • дистанційна.