Професорсько-викладацький склад кафедри

ЯШАН ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Посада - завідувач кафедри

Науковий ступінь - д-р. мед. наук

Вчене звання - професор

E-mail - yashan@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

КОВАЛИК ПЕТРО ВАСИЛЬВИЧ

Посада - професор кафедри

Науковий ступінь - д-р. мед. наук

Вчене звання - професор

E-mail - kovalykpv@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

КОВАЛИК АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

Посада - доцент кафедри

Науковий ступінь - канд. мед. наук

Вчене звання - доцент

E-mail - kovalykap@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

АНДРЕЙЧИН ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Посада - професор кафедри

Науковий ступінь - д-р. мед. наук

Вчене звання - професор

E-mail - yandrachyn@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

МАЛЬОВАНА ІРИНА ВІТАЛІЇВНА

Посада - доцент кафедри

Науковий ступінь - канд. мед. наук

Вчене звання - доцент

E-mail - malovana_ir@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ТУРЧИН МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

Посада - професор кафедри

Науковий ступінь - д-р. мед. наук

Вчене звання - професор

E-mail - turchyn@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ОСТРОВСЬКА ЛІЛЯ ОЛЕГІВНА

Посада - асистент кафедри

Науковий ступінь - канд. мед. наук

Вчене звання - асистент кафедри

E-mail - ostrovska@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

АЛЕКСЕВИЧ КАТЕРИНА ОЛЕГІВНА

Посада - асистент кафедри

Науковий ступінь - канд. мед. наук

Вчене звання - асистент кафедри

E-mail - aleksevychko@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації


ГЕРАСИМЮК МАКСИМ ІЛЛІЧ

Посада - доцент кафедри

Науковий ступінь - канд. мед. наук

Вчене звання - доцент кафедри

E-mail - herasymyuk_m@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ГУДАК ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ

Посада - доцент

Науковий ступінь - канд. мед. наук

Вчене звання - доцент

E-mail - petrohudak@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

БІДЗІЛЯ ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ

Науковий ступінь

Посада - асистент кафедри

E-mail - bidzilya@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ШМИР СОЛОМІЯ МИКОЛАЇВНА

Науковий ступінь

Посада - асистент кафедри

E-mail - shmyr@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ЯШАН АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Посада – аспірант

Науковий ступінь – магістр медицини

Е-mail – Yashanao@tdmu.edu.ua

Сторінка аспіранта

Наукові публікації

МАКСИМ’ЯК ОЛЕНА ПАВЛІВНА

Посада – аспірант

Науковий ступінь

Е-mail – maksymiak_op@tdmu.edu.ua

Сторінка аспіранта

Наукові публікації


КАМІНСЬКА ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

Посада - лаборант кафедри

E-mail - kaminska_o@tdmu.edu.ua