КОВАЛИК АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ


Освіта: У 1999р закінчив Тернопільську державну медичну академію за спеціальністю "лікувальна справа". Наукова діяльність: У 2006 році - захистив кандидатську дисертацію на спеціалізованій вченій раді при Київському науково-дослідному інституті оториноларингології ім. О.С. Коломійченко. Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації та у ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України” – 8 років.

Наукові інтереси: Рекоструктивні оперативні втручання при патологіях носа. Неспецифічні гранульоми гортані.

Наукові публікації та рейтинги: Автор 120 наукових робіт. Отримав 4 патенти України на винахід.