Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

 1. Алексевич К.О. кандидатська дисертація "Особливості перебігу адреналінової кардіоміопатії на тлі токсичного ураження печінки" за спеціальністю 14.03.04 − патологічна фізіологія (Чернівці, 2016);

 2. Андрейчин Ю.М. докторська дисертація "Патогенетичні особливості перебігу верхньощелепних синуситів і ремоделювання синусних стінок" за спеціальністю 14.03.04 − патологічна фізіологія (Тернопіль, 2015);

 3. Мальована І.В. кандидатська дисертація “Диференційовані підходи до корекції метаболічних порушень у хворих на гнійний середній отит” за спеціальністю 14.01.19 – оториноларингологія (Київ, 2008);

 4. Ковалик А.П. кандидатська дисертація “Реконструктивні операції у хворих на деформацію перегородки носа” за спеціальністю 14.01.19 – оториноларингологія (Київ, 2006);

 5. Турчин М.В. кандидатська дисертація "Термометричний метод оцінки стану окорухових прямих м’язів та його значення для планування хірургічного виправлення косоокості" за спеціальністю 14.01.18 - очні хвороби (Київ, 2003);

 6. Яшан О.І. докторська дисертація „Нові варіанти слухопокращуючих операцій у хворих на хронічний гнійний середній отит: клініко-морфологічне дослідження”, за спеціальністю 14.01.19 – оториноларингологія (Київ, 2002);

 7. Андрейчин Ю.М. кандидатська дисертація "Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування кальцієвої форми фосфату целюлози в комплексній терапії гнійних середніх отитів" за спеціальністю 14.01.19 – оториноларингологія (Київ, 1999);

 8. Ковалик П.В. докторська дисертація "Діагностика і лікування пухлин вуха /клініко-морфоментричне дослідження/" за спеціальністю 14.01.19 – оториноларингологія (Київ, 1995);

 9. Яшан О.І. кандидатська дисертація „Тимпанопластика IV типу: клініко-аудіологічне дослідження”, за спеціальністю 14.01.19 – оториноларингологія (Київ, 1993);

 10. Ковалик П.В. кандидатська дисертація «Прополис в лечении больных хроническим гнойным верхнечелюстным синуитом» за спеціальністю 14.01.19 – оториноларингологія (Київ, 1982).

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. О.І. Яшана:

 1. Герасимюк М.І, кандидатська дисертація "Оптимізація діагностики та вибору методу лікування хворих на хронічний тонзиліт шляхом визначення субпопуляційного складу лімфоцитів у крові та тканині мигдаликів " за спеціальністю 14.01.19 – оториноларингологія (Київ, 2018);

 2. Хоружий І.В. кандидатська дисертація «Патоморфологічне та клініко-біохімічне обґрунтування тактики лікування гострого середнього отиту ускладненого сенсоневральною приглухуватістю» за спеціальністю 14.01.19 – оториноларингологія (Київ, 2016).

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. П.В. Ковалика:

 1. Мальована І.В. кандидатська дисертація “Диференційовані підходи до корекції метаболічних порушень у хворих на гнійний середній отит” за спеціальністю 14.01.19 – оториноларингологія (Київ, 2008).

 2. Говда О.В. кандидатська дисертація «Профілактика гнійних ускладнень при лікуванні хворих на рак гортані» за спеціальністю 14.01.19 – оториноларингологія (Київ, 2001);

 3. Андрейчин Ю.М. кандидатська дисертація "Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування кальцієвої форми фосфату целюлози в комплексній терапії гнійних середніх отитів" за спеціальністю 14.01.19 – оториноларингологія (Київ, 1999);