Монографії та посібники, видані викладачами кафедри:

 • Сімейна медицина / [В.Б. Гощинського, Л.С. Бабінець, Є.М. Стародуба] (рр. 683 - 720 ).- Chapter: Оториноларингологія. – Тернопіль. – Видавництво “Укрмедкнига”. – 2014. – 1161 с.

 • Гострі респіраторні вірусні інфекції / [М. А. Андрейчин, В. П. Малий, Л. Я. Ковальчук та ін.] ; за ред. М. А. Андрейчина, В. П. Малого. – Тернопіль : ТДМУ, 2011. – 304с. + 4 с. вкл.

 • Атлас інфекційних хвороб / [М. А. Андрейчин, В. С. Копча, С. О. Крамарєв та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2010. − 248 с.

 • Медсестринство в оториноларингології / [Яшан І.А, Яшан О.І., Протасевич Г.С., Ковалик П.В.] .- Тернопіль „Укрмедкнига” 2000.– 201 c.

 • Практичне медсестринство / [Ковальчук Л.Я., Яшан О.І., Ястремська С.О.].– Тернопіль „Укрмедкнига” 2000.– 510 c.

Патенти, отримані викладачами кафедри:

  • Патент 120352 Україна. Спосіб діагностики хронічного тонзиліту за допомогою визначення співвідношення субпопуляцій лімфоцитів CD3+, CD4+, CD16+ і CD19+ до відносного рівня субпопуляції лімфоцитів CD8+ / Герасимюк М.І., Павлишин А.В., Герасимюк І.Є. – Бюл. № 20, 25.10.2017.

  • Патент 97083 Україна. Спосіб діагностики хронічного тонзиліту / Яшан О.І., Герасимюк М.І., – Бюл. № 4, 25.02.2015.

  • Патент 97948 Україна. Спосіб визначення форми хронічного тонзиліту / Яшан О.І., Герасимюк М.І. – Бюл. № 7, 10.04.2015.

  • Патент 98276 Україна. Спосіб фіксації руки / Андрейчин Ю.М., Копча Ю.В., Луцук О.С., Бегош Н.Б. − Бюл. № 8, 27.04.2015.

  • Патент 97948 Україна. Спосіб визначення форми хронічного тонзиліту / Яшан О.І., Герасимюк М.І. – Бюл. № 7, 10.04.2015.

  • Патент 97948 Україна. Спосіб діагностики хронічного тонзиліту / Яшан О.І., Герасимюк М.І. – Бюл. № 4, 25.02.2015.

  • Патент 91222 Україна. Спосіб моделювання верхньощелепного синуситу / Міхньов В.А., Андрейчин Ю.М. − Бюл. № 12, 26.06.2014.

  • Патент 101763 Україна. Спосіб моделювання гострого середнього отиту у лабораторних тварин / Хоружий І.В., Яшан О.І. – Бюл. № 22. 25.11.2013.

  • Патент 69462 Україна. Спосіб оцінки ремоделювання структур стінки верхньощелепної пазухи при запальних процесах / Андрейчин Ю.М., Орел Ю.М., Дацко Т.В. – Бюл. №8, 25.04.2012.

  • Патент 63619 Україна. Спосіб оцінки повноти клінічного одужання хворого на верхньощелепний синусит / Андрейчин Ю.М. – Бюл. №11, 10.10.2011.

  • Патент 43131 Україна. Спосіб реабілітації дихальної функції гортані / Ковалик А.П., Антонів В.Ф. – Бюл. №15, 10.08.2009.

  • Патент 33993 Україна. Спосіб хірургічного видалення гранульоми гортані / Ковалик А.П., Антонів В.Ф., Ковалик Н.П. – Бюл. №14, 25.07.2008.

  • Патент 7219 Україна. Спосіб корекції перегородки носа при сигмоподібному її викривленні / Ковалик А.П., Ковалик П.В., Протасевич Г.С. – Бюл. №6, 15.06.2005.

  • Патент 65143А Україна. Спосіб лікування хворих на синусит і фронти та пристрій для його здійснення / Андрейчин Ю.М. – Бюл. №7, 15.03.2004.

  • Патент 65140А Україна. Дренажний пристрій / Андрейчин Ю.М., Луцук О.С., Качор В.О. – Бюл. №9, 15.03.2004.

  • Патент 56696 Україна. Спосіб визначення ефективності антитоксичної терапії / Бількевич Н.А., Бех М.Д., Андрейчин Ю.М., Дем'яненко С.М. Бюл. №5, 15.05.2003.

  • Патент 59585А Україна. Тест-об’єкт люмінесцентного діагностичного дослідження / Андрейчин Ю.М., Дем’яненко В.В., Тураш І.Б. – Бюл. №9, 15.09.2003.

  • Патент 55626А Україна. Спосіб тимпанопластики / Яшан О.І. – Бюл. № 4, 15.04.2003.

  • Патент 57817А Україна. Спосіб мірингопластики / Яшан О.І. – Бюл. № 7, 15.07.2003.

  • Патент 44958А Україна. Спосіб отримання сорбенту на основі фосфату целюлози / Бех М.Д., Дем’яненко В.В., Андрейчин Ю.М. Бюл. №3, 15.03.2002.

  • Патент 50135А Україна. Пристрій для дренування верхньощелепних пазух / Андрейчин Ю.М. – Бюл. №10 15.10.2002.

  • Патент 45231 Україна. Спосіб визначення фізико-хімічних властивостей бурштину / Дем’яненко В.В., Тураш І.Б., Андрейчин Ю.М. – Бюл. №3, 15.03.2002.

  • Патент 50522А Україна. Спосіб корекції хрящового відділу перегородки носа при її дугоподібному викривленні / Ковалик А.П., Ковалик П.В., Протасевич Г.С. – Бюл. №10, 15.10.2002.

  • Патент 37557А Україна. Спосіб тимпанопластики / Яшан О.І. – Бюл. № 4, 15.05.01.

  • Патент 37557А Україна. Спосіб тимпанопластики / Яшан О.І. – Бюл. № 4, 15.05.01.

  • Патент 40127А Україна. Інструмент для заведення фасціального трансплантата на держальце молоточка при мірінгопластиці / Яшан О.І. – Бюл. № 6, 16.07.01.

  • Патент 28231А Україна. Спосіб фіксації фасціального трансплантату до держальця молоточка при тимпанопластиці та інструмент для його здійснення - інтродуктор / Яшан О.І. – Бюл. № 5, 11 16.10.00.

  • Патент 22246А Україна. Спосіб тимпанопластики при відсутньому держальці молоточка / Яшан О.І. – Бюл. № 3, 30.06.98.

  • Патент 22254А Україна. Спосіб реінервації мімічних м΄язів / Ковалик П.В. – Бюл. № 1998.

  • Патент 17696А Україна. Спосіб хірургічної тактики лікування злоякісних пухлин вуха / Ковалик П.В – Бюл. № 1997.

  • Патент 19977А Україна. Спосіб лікування злоякісних пухлин вуха / Ковалик П.В. – Бюл. № 1997.

  • Патент 1634275 СССР. Способ тимпанопластики по IV типу / Яшан О.І. – Бюл. № 39, 1990.

  • Патент 1600751 СССР. Способ мирингопластики по Ш-IV типу / Яшан О.І. – Бюл. № 10, 1990.