Успішно функціонує кафедральний студентський науковий гурток, на якому студенти медичного та стоматологічного факультету удосконалюють свої знання з офтальмології, оториноларингології та нейрохірургії. Результати наукових досліджень відображаються в матеріалах щорічного міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених.

Аспірант Яшан А.І. представив результати наукової роботи на ХІІІ з’їзді оториноларингологів (2021 рік)

Проф. Яшан О.І. з гуртківцем розгялдають КТ пацієнта (2021 рік)

XXIII міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених проф. Яшан О.І., д.м.н. Андрейчин Ю.М. (2019 рік)

Переможці XXIII міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених з оториноларингології: Орлик Майя, Гуцало Вікторія, Паньків Ілона (2019 рік)

Студенти-члени СНГ займаються на відповідних базах кафедри - оглядають пацієнтів у відділеннях, проводять набір пацієнтів за темами наукових робіт. Кожен з викладачів кафедри здійснює керівництво 1-2 студентами-гуртківцями, які набувають навиків дослідницької роботи і оволодівають сучасними методами діагностики і лікування офтальмологічний, оториноларингологічних та нейрохірургічних хворих. Окрім роботи над обраною науковою темою, студенти активно навчаються працювати з науковою літературою і виступають на засіданнях гуртка з реферативними доповідями з актуальних медичних проблем. Про свої наукові надбання студенти-гуртківці щорічно доповідають на міжнародних медичних конгресах молодих вчених.

Заняття проводить проф. Яшан О.І. (2017 рік)

Здобутки студентів-гуртківців кафедри у 2016/2017 навчальному році: Гуртківці кафедри приймали участь у XХI Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених. (Матеріали конгресу. 24 - 26 квітня 2017 р., Тернопіль). Студентка 5 курсу Дзюба Софія Григорівна мала стендову доповідь «Порівняння ефективності методів периметрії при діагностиці препериметричної стадії глаукоми» (науковий керівник Турчин М.В.) Члени студентського наукового гуртка щорічно приймають участь у другому турі Всеукраїнської олімпіади з офтальмології.