Підручники, видані викладачами кафедри:

  • Ковалик А.П., Ковалик П.В. Оториноларингологія //Посібник «Первинна медична допомога» /За редакцією Бабінець Л.С./. – Львів: “Магнолія, 2006”. – 2019. – Том 2: Професійні питання у загальній лікарській практиці.- 424с.- С.91-127.
  • Яшан О.І., Ястремська С.О., Коноваленко С.О. Етапи вищої медичної освіти у США. В кн. Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції „ Проблеми інтеграції української медичної освіти в світовий освітній простір” 21-22 травня 2009 року, м. Тернопіль.- Тернопіль „Укрмедкнига” 2009.- С.298-301.
  • Медсестринство в оториноларингології Яшан І.А, Яшан О.І., Протасевич Г.С., Ковалик П.В. .- Тернопіль „Укрмедкнига” 2000.- с.201;
  • Практичне медсестринство (за ред. Л.Я.Ковальчука) Ковальчук Л.Я., Яшан О.І., Ястремська С.О. Тернопіль „Укрмедкнига” 2000.- с.510


Посібники, видані викладачами кафедри:

  • Ковалик П.В., Ковалик А.П. Оториноларингологія //Посібник «Сімейна медицина» /За редакцією Гощинського В.Б., Бабінець Л.С., Стародуба Є.М./. – Тернопіль. – Видавництво “Укрмедкнига”. – 2014. – С.683 - 720.
  • Гострі респіраторні вірусні інфекції : навч. посіб. / [М. А. Андрейчин, В. П. Малий, Л. Я. Ковальчук та ін.] ; за ред. М. А. Андрейчина, В. П. Малого. – Тернопіль : ТДМУ, 2011. – 304с. + 4 с. вкл.
  • Атлас інфекційних хвороб / [М. А. Андрейчин, В. С. Копча, С. О. Крамарєв та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2010. − 248 с.