Тернопільський державний медичний інститут був заснований в квітні 1957 р, а через півтора року - у жовтні 1958 р. в інституті створено кафедру оториноларингології. Це одна з наймолодших ЛОР-кафедр серед медичних вузів України. За 50 років свого існування вона мала різні назви: кафедра оториноларингології (жовтень 1958 р – серпень 1989 р), кафедра офтальмології і оториноларингології (вересень 1989 р – серпень 2000 р), кафедра офтальмології, оториноларингології і стоматології (вересень 2000 р – серпень 2006 р), кафедра оториноларингології, офтальмології і нейрохірургії (з вересня 2006 р дотепер).

Колектив кафедри оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії 1 ряд (зліва на право): проф. Ковалик П.В., ас. Гнатко К.В., проф. Яшан О.І., доц. Мальована І.В., доц. Скляр А.А. 2 ряд (зліва на право): доц. Гудак П.С., доц. Андрейчин Ю.М., доц. Турчин М.В., доц Ковалик А.П., ас. Сорока І.О. (2015 рік)

Колектив кафедри оториноларингології (зліва на право): доц. Яшан О.І., ас. Андрейчин Ю.М., проф. Ковалик П.В., доц. Протасевич Г.С., проф. Яшан О.І (2000 рік)

Організатором і першим завідувачем її був проф. Петро Дмитрович Буєв, який перед цим обіймав посаду завідувача кафедри оториноларингології Ярославського медичного інституту. Кафедра розташовувалась на базі ЛОР відділення міської лікарні (нині міська лікарня швидкої допомоги), яке нараховувало 30 ліжок. Асистентом на кафедрі в цей час працював Є.І.Турович. Навчального процесу ще не було. 5 січня 1959 року професор П.Д.Буєв перейшов на роботу в м. Казань. Він – автор 34 наукових праць.

Асистентом на кафедрі працював Є.І. Турович. Перед цим він працював асистентом кафедри оториноларингології Вінницького медичного інституту. У 1962 р. Є.І. Турович захистив кандидатську дисертацію на тему: ”Дыхательные движения и легочный газообмен у больных склеромой”.

У лютому 1959 р. завідувачем кафедри став канд. мед. наук Олександр Абрамович Кантор, який до цього працював асистентом кафедри оториноларингології Чернівецького медичного інституту. Кафедра в той час була переведена в приміщення новозбудованаї обласної лікарні; її базове ЛОР відділення мало 40 ліжок. В лютому 1959 року розпочався навчальний процес на 4 курсі, а у 1960 р. О.А. Кантор був затверджений у званні доцента. На посаді завідувача він працював до червня 1964 р., а потім перейшов завідувачем ЛОР-кафедри в Томський медичний інститут. О.А. Кантор – автор 39 наукових праць. Асистентами в той час були Є.І. Турович та А.Ф. Масик.

А.Ф. Масик почала працювати асистентом кафедри з вересня 1960 р., у 1986 р. вона вийшла на пенсію. У 1967 р. А.Ф. Масик захистила кандидатську дисертацію на тему: ”Некоторые иммунобиохимические показатели крови у больных хроническим тонзиллитом”. Вона – автор 35 наукових праць.

З вересня 1964 до червня 1966 р. кафедрою завідував канд. мед. наук Євген Іванович Турович, у 1965 р. він був затверджений у званні доцента. Є.І. Турович – автор 12 наукових робіт. Асистентами на кафедрі в цей час працювали А.Ф. Масик та Р.Т. Лавецький. Останній прийшов на кафедру в грудні 1964 р. після закінчення аспірантури при кафедрі оториноларингології Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця. У 1965 р. Р.Т. Лавецький захистив кандидатську дисертацію на тему: ”Некоторые показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы у больных паратонзиллярными абсцессами”. У 1975 р. Р.Т. Лавецький затверджений у вченому званні доцента, а у вересні 1984 р. наказом Міністерства охорони здоров’я України він був переведений завідувачем курсу оториноларингології в Івано–Франківський державний медичний інститут. Він – автор 49 наукових і навчально-методичних робіт, серед яких одне авторське свідоцтво.

У жовтні 1966 р. кафедру очолив докт. мед. наук Іван Артемович Яшан. До цього він працював доцентом кафедри оториноларингології Київського інституту удосконалення лікарів. У 1969 р. І.А. Яшан отримав звання професора. У 1972-1973 навчальному році І.А. Яшан тимчасово переїхав у м. Мінськ, де завідував кафедрою оториноларингології Білоруського інституту удосконалення лікарів. У цей час кафедрою керував Роман Теодорович Лавецький.

Колектив кафедри оториноларингології (зліва на право): доц. Лавецький Р.Т., ас. Масик А.Ф., проф. Яшан І.А., ас. Протасевич Г.С., лаборант Стадник А.П. (1983 рік)

У 1989 р. кафедру було перейменовано на курс оториноларингології, ним продовжував завідувати проф. І.А. Яшан, а штат було розширено до 6 посад: завідувач, доцент, два асистенти, два лаборанти. З січня 1994 р. І.А. Яшан – професор курсу оториноларингології Тернопільської медичної академії ім. І.Я. Горбачевського. Він підготував 5 кандидатів медичних наук (Г.С.Протасевич, П.В.Ковалик, Є.М.Єдинак, Н.М.Рішко, Д.В.Береговий), Проф. І.А.Яшан є автором 185 наукових і навчально-методичних праць, в числі яких монографія, підручник та чотири авторські свідоцтва.

У цей період доцентом кафедри працював Р.Т. Лавецький, асистентами були А.Ф. Масик та Г.С. Протасевич. Останній зарахований на посаду асистента у вересні 1972 р. після закінчення аспірантури. На цій посаді Г.С.Протасевич працював до червня 1985 р., а з червня 1985 до січня 1994 р. – доцентом кафедри. У 1973 р. він захистив кандидатську дисертацію на тему: ”Исходы пластических операций при хроническом мезотимпаните”. У 1986 р. його затвердили у званні доцента.

У січні 1985 р. штат кафедри поповнився ще одним асистентом. Ним став П.В. Ковалик, який до цього працював старшим викладачем кафедри медичної підготовки і цивільної оборони Тернопільського фінансово-економічного інституту. З січня 1995 до серпня 2000 р. він обіймав посаду доцента курсу оториноларингології. У 1982 р. П.В. Ковалик захистив кандидатську дисертацію на тему: ”Прополис в лечении больных хроническим верхнечелюстным синуитом”. У 1996 р. він затверджений у званні доцента.

В січні 1994р. курс оториноларингології очолив доцент Григорій Семенович Протасевич - випускник Тернопільського медичного інституту, учень професора І.А.Яшана. У 1995 р. Г.С.Протасевич захистив докторську дисертацію на тему: ”Хирургическое лечение деформаций перегородки носа и сочетанная ЛОР-патология” і в 1996 р. отримав ступінь доктора медичних наук. Г.С.Протасевич підготував одного кандидата мед. наук (А.П.Ковалик), а з грудня 2001 р. він обіймає посаду професора кафедри оториноларингології. Г.С.Протасевич – автор 339 наукових і навчально-методичних праць, серед яких підручник, три навчальні посібники та два патенти на винахід. Коли курсом оториноларингології завідував доц. Г.С Протасевич , в його штат входило 5 осіб: завідувач, професор, доцент, асистент, лаборант. Професором був І.А. Яшан, доцентом – П.В Ковалик, асистентом О.І. Яшан.

О.І.Яшан до кадрового складу курсу оториноларингології увійшов у січні 1994, він – випускник Тернопільського медичного інституту, асистентом курсу (кафедри) оториноларингології працював по січень 2002 р., з лютого 2002 по червень 2004 р. - обіймав посаду доцента, а з 2004 р. посаду професора кафедри. У 1993 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: „Тимпанопластика IV типу: клініко-аудіологічне дослідження” та отримав ступінь кандидата медичних наук. У 2002 р. О.І. Яшан захистив докторську дисертацію на тему: „Нові варіанти слухопокращуючих операцій у хворих на хронічний гнійний середній отит: клініко-морфологічне дослідження” та отримав ступінь доктора медичних наук, а у 2005 році - затверджений у вченому званні професора. Проф. О.І.Яшан – автор восьми патентів на винахід та 162 наукових і навчально-методичних праць, серед яких підручник та компакт диск.

В квітні 2000 р. курс оториноларингології поповнися ще одним асистентом, ним став Ю.М.Андрейчин – випускник Тернопільського медичного інституту, який закінчив магістратуру та аспірантуру. Ю.М.Андрейчин у грудні 1999 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: „Клініко-пато­ге­не­тичне обґрунтування застосування кальцієвої форми фосфату целюлози в ком­плексній терапії гнійних середніх отитів”, та у 2000 р. отримав ступінь кандидата медичних наук. З 2005 р. Ю.М. Андрейчин – доцент кафедри, автор 65 наукових і навчально-методичних праць та шести патентів на винахід.

З вересня 2000 по березень 2006 р. кафедру очолював доцент (згодом професор) Петро Васильович Ковалик – випускник Тернопільського медичного інституту. У 1995 р. він захистив докторську дисертацію на тему: „Діагностика і лікування пухлин вуха: клініко-морфометричне дослідження” і в 1996 р. отримав ступінь доктора медичних наук. У 2001 р. він був затверджений у званні професора. П.В.Ковалик підготував три кандидати медичних наук (Ю.М.Андрейчин, О.В.Говда, І.В.Мальована). Він - автор близько 200 наукових і навчально-методичних праць, в числі яких підручник та сім патентів на винахід.

У цей період штат курсу оториноларингології складався з завідувача, трьох професорів, асистента, аспіранта (І.В. Мальована) та старшого лаборанта (М.М. Івасенко).

У червні 2004 року кафедра разом з ЛОР відділом Тернопільської обласної клінічної комунальної лікарні перемістилась у нове приміщення четвертого терапевтичного корпуса, в якому перебуває і тепер.

З березня 2006 р. кафедрою керує проф. Олександр Іванович Яшан. У 2007 році кафедра оториноларингології поповнилась двома асистентами: А.П.Коваликом, який у січні 2006 захистив кандидатську дисертацію на тему “Реконструктивні операції у хворих на деформацію перегородки носа”; а також І.В.Мальованою, яка у квітні 2008 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Диференційовані підходи до корекції метаболічних порушень у хворих на гнійний середній отит”.

У 1960 р. на кафедрі введено клінічну ординатуру, а в 1969 р. – аспірантуру. Клінічну ординатуру закінчили 8 лікарів (Д.П.Наслєднік, Н.М.Стойко, Н.М.Рішко, С.С.Дмитруш, У.Р.Безкоровайна, І.А.Гавура, О.І.Шило, В.А.Мельник), аспірантуру – Г.С.Протасевич, Ю.М.Андрейчин, І.В.Мальована; заочну аспірантуру – П.В.Ковалик, Є.М.Єдинак, Н.М.Рішко, Д.В.Береговий.

Лаборантами кафедри в різні роки були М. Москалюк, Н. Турчин, С. Паронова, Т. Франко, Л. Щербакова, Г. Стадник, З. Струс, М.М. Івасенко.

У лютому 1959 р. розпочали викладати оториноларингологію на лікувальному факультеті протягом року, спочатку на 4-му і 5-му курсах, потім на 5-му курсі, а пізніше на 4-му курсі. Зараз викладання оториноларингології проводиться на 5-му курсі (по одному потоку у 9-му і 10-му семестрах). До 1993 – 1994 навчального року підсумком навчання був іспит, а з 1994 -1995 навчального року – диференційований залік. У 1992 р. почалась підготовка лікарів в інтернатурі. За період з 1992 до січня 2014 р. через інтернатуру пройшли біля 120 лікарів. У 1998 р. відкрито передатестаційний цикл вдосконалення оториноларингологів, тематичний цикл та цикл стажування. За період з лютого 1998 до січня 2014 р. вдосконалення пройшли 186 лікарів. У 1999 р. розпочався навчальний процес на медсестринському факультеті (нині навчально-науковий інститут медсестринства).

Для навчання студентів, лікарів-інтернів і лікарів-курсантів створені всі необхідні умови. Виділено навчальні кімнати, є в достатній кількості таблиці, слайди, муляжі, інструменти та інші навчальні приладдя.

За період існування кафедри викладачі опублікували 580 наукових і навчально-методичних праць, в числі яких монографія, підручник, три навчальні посібники, два авторські свідоцтва, 16 патентів на винахід. Під керівництвом викладачів аспіранти, клінічні ординатори, магістри опублікували 25 наукових праць, заочні аспіранти – 33, студенти-гуртківці -6, практикуючі лікарі ЛОР-клініки – 23, практикуючі лікарі міста і районів області - 42.

На кафедрі виконано і захищено 12 кандидатських (Є.І. Турович, А.Ф. Масик, Г.С. Протасевич, П.В. Ковалик, Є.М. Єдинак, Н.М. Рішко, Д.В. Береговий, О.І. Яшан, Ю.М. Андрейчин, О.В. Говда, А.П.Ковалик, І.В.Мальована), а також чотири докторські дисертації (Г.С. Протасевич, П.В. Ковалик, О.І. Яшан, Ю.М. Андрейчин).

Ю.М. Андрейчин в 2015 р захистив дисертаційну роботу "Патогенетичні особливості перебігу верхньощелепних синуситів і ремоделювання синусних стінок" на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.

Викладачі кафедри оториноларингології брали участь у всіх науково-практичних конференціях оториноларингологів України, у багатьох між народних конференціях ЛОР-товариства, де виступали з доповідями. Вони були учасниками всіх наукових і навчально-методичних конференцій Тернопільського медичного університету, де представляли доповіді.

Викладачі кафедри постійно надавали і надають допомогу органам охорони здоров'я. Вони щорічно виконують 40-50% хірургічних втручань, які проводяться в клініці. Тільки мікрооперацій на вусі зроблено більше 5000. У 1986 р. на базі ЛОР-кафедри організовано центр мікрохірургії вуха для п'яти сусідніх областей (Тернопільської, Рівненської, Хмельницької, Волинської, Івано-Франківської).

З ініціативи викладачів кафедри в практику охорони здоров'я Тернопільської області впроваджено близько 40 нових методів діагностики і лікування, в тому числі близько половини з них, розроблених на кафедрі. А методика ощадливих операцій на перегородці носа з приводу її деформації впроваджена в ЛОР-відділеннях Волинської, Житомирської, Кіровоградської і Рівненської обласних лікарень. У 2016 році на курсу офтальмології було прийнято асистента К.О. Алексевич, яка у цьому ж році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості перебігу адреналінової кардіоміопатії на тлі токсичного ураження печінки».

У січні 2017 році штат кафедри поповнився асистентом курсу нейрохірургії, лікарем-нейрохірургом П.В. Бідзілею.

У грудні 2017 року на курсу оториноларингології асистентом прибув аспірант цього ж курсу М.І. Герасимюк, який виконує кандидатську дисертацію на тему: «Оптимізація діагностики та вибору методу лікування хворих на хронічний тонзиліт шляхом визначення субпопуляційного складу лімфоцитів у крові та тканині мигдалика».

Кафедра очних хвороб почала свою роботу на базі очного відділення обласної лікарні 1 вересня 1959 р. Першим її завідувачем був доц., канд.мед.наук Б.В. Бродський – вихованець Одеської школи офтальмологів. За короткий термін роботи (вересень - жовтень 1959) він вніс вагомий вклад у покращення офтальмологічної травматологічної служби області.

З 1959 по 1964 рік кафедру очолив М.В. Романовський, учень Московської школи офтальмологів, канд. мед. наук, відомий вчений Радянського Союзу, автор двох розділів “Многотомного руководства по глазным болезням“. Він переклав російською мовою монографію Е. Загори “Промышленная офтальмология” (1961), яка тривалий час залишалася єдиним керівництвом з питань профілактики хвороб органа зору. У 1964 р. М.В. Романовський виїхав до Москви.

З грудня 1964 р. до червня 1984 р. кафедру очолював проф. Г.А. Дугельний. Головний напрямок його наукових розробок –сільськогосподарський травматизм очей, вплив отруйних хімікатів на орган зору. Г.А. Дугельний – автор 76 наукових праць . Підготував 4 кандидатів наук. Завдяки його авторитету кафедра зайняла гідне місце в когорті кафедр очних хвороб вищих навчальних закладів УРСР, Радянського Союзу. Плідна педагогічна і наукова діяльність проф. Г.А. Дугельного відзначена 4 медалями, значком “Отличник здавоохранения”.

З вересня 1959 р. розпочала свою роботу на кафедрі очних хвороб канд. мед. наук Н.С. Єрьоменко – представниця Харківської школи офтальмологів. Працюючи тут, вона пройшла шлях від асистента до завідувача кафедри (1984–1986 р.р.). Галузь наукових розробок Н.С. Ерьоменко – клініка, діагностика та лікування глаукоми, хвороб сітківки та зорового нерва, косоокості, міопії. Першою в Україні застосувала метод кріоекстракції катаракти. Автор 73 наукових праць.

У 1963 р., після закінчення клінічної ординатури у Львівському медичному інституті, асистентом кафедри очних хвороб став В.М. Паньків. У 1967 р. він захистив кандидатську дисертацію. Основний напрямок його наукової роботи – фізіологія і патологія регуляції внутрішньоочного тиску. У практику обласного очного відділення він впровадив метод гоніоскопії, оригінальну методику хірургічного лікування глаукоми. Автор 38 наукових робіт.

У 1976 – 1992 рр. асистентом кафедри очних хвороб працював канд. мед. наук В.В. Пільганчук, автор 20 наукових праць. Він розробив і впровадив в офтальмологічну практику методики лікування деяких захворювань очей реополіглюкіном.

Лаборантами кафедри були Т.І. Садова, І.М. Мац, а з 1976 – 2004 р. В.І. Гевко.

З виконання обов’язків старшого лаборанта кафедри очних хвороб в 1986 р. розпочала свою роботу Н.В. Кушнір. З 1992 р. по 2001 р. вона працювала асистентом кафедри. Брала активну участь в розробці електронно-комп’ютерної системи для реєстрації електроретинограм. Забезпечила впровадження цієї важливої сучасної діагностичної методики в практику обласного офтальмологічного відділення.

З листопада 1986 р. по жовтень 2000 р. завідувачем кафедри офтальмології була докт. мед. наук, проф. А.С. Сенякіна, представник Одеської школи офтальмологів. Протягом 24 років вона працювала в науково-дослідному інституті очних хвороб та тканинної терапії ім. акад. В.П. Філатова. Автор і співавтор 98 наукових робіт, має 6 авторських свідоцтв на винаходи. Під її керівництвом виконано 5 кандидатських дисертацій. Головний напрямок наукової діяльності – дослідження етіології, патогенезу порушень окорухового апарату, амбліопії, міопії, розробка методів їх діагностики та лікування.

З вересня 1988 р. асистентом кафедри працює М.В. Турчин, який разом А.С. Сенякіною розробив термометричний метод оцінки стану окорухових м’язів. Завдяки його зусиллям в практику очного обласного відділення впроваджено метод кріодеструкції пухлин повік, кон’юнктиви. В 2003 р. він захистив кандидатську дисертацію, є автором 11 наукових робіт, 1 патента.

Активну участь в наукових розробках кафедри брала Т.М. Ониськів, яка в 1993-1998 рр. була старшим лаборантом, а з 2002 р. працювала асистентом кафедри.

У вересні 1999 р. кафедру офтальмології об’єднали з кафедрою оториноларингології під керівництвом проф. А.С. Сенякіної. Склад викладачів курсу офтальмології на вересень 1999 р. представлено на фотографії 1.

З 2001 по 2002 р. курс офтальмології очолював канд. мед. наук В.Б. Ліщенко, представник Одеської школи офтальмології. Близько 10 років він працював у НДІ очних хвороб та тканинної терапії ім.акад. В.П. Філатова та Одеському міському центрі мікрохірургії ока. Він автор та співавтор 11 наукових робіт та 10 раціоналізаторських пропозицій. Головними напрямками наукової діяльності є дослідження катарактогенезу, впливу малих доз іонізуючого випромінювання та поліхромного світла на кришталик, хірургічне лікування відшарування сітківки, лакримальна хірургія.

З 2000 р. по даний час асистентом кафедри працює К.В. Гнатко, яка вивчає структурно-функціональні особливості адаптаційно-компенсаторних процесів в судинному руслі очного яблука при дистрофії сітківки, є співавтором 10 наукових робіт та 1 патенту на винахід.

З 2004 року на посаді асистента кафедри працює канд. мед. наук Т.А. Табалюк, яка досліджує особливості зорового сприйняття школярів з різними видами рефракції та встановила показники вікової норми ряду зорових функцій. Є автором та співавтором 15 наукових робіт, 4 патентів, 1 раціоналізаторської пропозиції та 1 монографії.

Окрім сумлінного викладання курсу офтальмології студентам медичного та медсестринського факультетів і лікарям - інтернам, працівники кафедри підготували 14 лікарів у клінічній ординатурі. З 1999 р. на кафедрі навчаються магістри – офтальмологи та клінічні ординатори, в тому числі іноземці.

Працівники кафедри виконали 17 науково-дослідних розробок, присвячених новим методам діагностики хвороб органа зору, профілактиці та лікуванню його травм, глаукоми, катаракти, короткозорості. Ряд тем виконували комплексно, спільно з науково-дослідними інститутами Одеси, Дніпропетровська, Москви та Тернопільським приладобудівним інститутом. Розробки кафедри захищені 8 авторськими свідоцтвами, лягли в основу 7 методичних рекомендацій, які впроваджені в практику роботи офтальмологічних закладів усіх областей України і країн СНД.

Співробітники кафедри беруть активну участь у лікувальній роботі базового офтальмологічного відділення. Близько 50 % оперативних втручань (в тому числі і на мікрохірургічному рівні) виконують працівники кафедри. Постійно здійснюються консультації хворих в офтальмологічних кабінетах обласної поліклініки.

Працівники кафедри є ініціаторами впровадження в практику роботи обласного офтальмологічного відділення, обласного дитячого офтальмологічного відділення нових методик оперативного лікування глаукоми, катаракти, ністагму, птозу, склеропластики при прогресуючій короткозорості, імплантації нової моделі штучного кришталика, тектонічної кератопластики, віскохірургії. За останні 10 років працівниками кафедри впроваджено імплантацію торичних та мультифокальних інтраокулярних лінз, проведення субтенонових та інтравітреальних ін’єкцій при захворюваннях сітківки, зорового нерва, застосування лікувальної кератопластики при ускладненнях запальних захворювань рогівки та опіках, використання крослінкінгу при кератоконусі.

За останні 10 років працівниками кафедри опубліковано в журналах і збірниках понад 70 статей, одержано 8 патентів, захищені 3 кандидатські дисертації, видано 1 монографію.

В даний час штат кафедри отоларингології та офтальмології складається з 11 осіб: серед яких є шість отоларингологів (О.І.Яшан, П.В.Ковалик, Ю.М.Андрейчин, А.П.Ковалик, І.В.Мальована, М.І. Герасимюк), четверо офтальмологів (М.В.Турчин, Л.О.Островська, Т.А.Табалюк, К.О. Алексевич), лаборанта (О.А. Камінська).

20 квітня 2018 року у спеціалізованій Вченій раді при ДУ "Інститут отоларингології імені О.С. Коломійченка НАМН України" асистент кафедри Герасимюк Максим Ілліч захистив кандидатську дисертаціюна тему: "Оптимізація діагностики та вибору методу лікування хворих на хронічний тонзиліт шляхом визначення субпопуляційного складу лімфоцитів у крові та тканині мигдаликів" за спеціальністю 14.01.19 - "Оториноларингологія". 5 липня 2018 року асистенту кафедри Герасимюку Максиму Іллічу було вручено диплом кандидата наук.