ГЕРАСИМЮК МАКСИМ ІЛЛІЧ


Освіта: У 2012 році закінчив Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа». У 2012-2014 роках навчався у магістратурі зі спеціальності «Отоларингологія» на кафедрі оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського. Паралельно із цим проходив інтернатуру на базі отоларингологічного відділення КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня». З серпня по листопад 2014 року працював лікарем отоларингологом поліклінічного відділення Зборівської ЦРКЛ. У 2014-2017 роках навчався в аспірантурі зі спеціальності «Отоларингологія» на кафедрі оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». у 2018 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "оптимізація діагностики та вибору методу лікування хворих на хронічний тонзиліт шляхом визначення субпопуляційного складу лімфоцитів у крові та тканині мигдаликів"

Наукові інтереси: Нові підходи до оптимізація діагностики та вибору методу лікування хворих на хронічний тонзиліт.

Наукові публікації: Автор 78 наукових публікацій. Отримав 2 патенти України на корисну модель.