Наукові публікації проф. Турчина М.В.

 • Turchyn Mykola Clinical efficacy of therapeutic keratoplasty using corneal xenografts in patients with corneal ulcers/ Mykola Turchyn, Mariya Marushchak, Inna Krynytska Ivan Klishch // Romanian Journal of Ophtalmology. - Volume 63.- Issue 3.- July – September 2019.- P.257 – 263.

 • Turchyn Mykola The role of free-radical oxidation in the initiation of apoptotic blood leukocytes death in the dynamics of experimental mechanical non-penetrating corneal injury/ Mykola Turchyn, Ivan Klishch, Mariya Marushchak, Inna Krynytska, Solomiia Shmyr // Archive of the Balkan Medical Union Copyright. - 2019. – Vol. 54, № 1. – P.18-24.

 • Vitovska O.P. Ophthalmology: textbook / O.P Vitovska, P.A. Bezditko, I.M. Bezkorovayna, M.V. Turchin et. all// – Kyiv: AUS Medicine Publishing. - 2017. -648 p.

 • Турчин М. В. Експериментальне обгрунтування і досвід використання ксенорогівки при лікувальнотектонічній кератопластиці у хворих із виразками рогівки різної етіології / М.В. Турчин, Н.В. Пасєчнікова // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. - 2017.- № 3 (79). - С. 43-48.

 • Турчин М.В. Гістологічне і електронно-мікроскопічне дослідження кератоксено-імплантата при різних видах консервації / М. В. Турчин, К. С. Волков, І. М. Кліщ, Р. М. Борис// Здобутки клінічної і експериментальної медицини.- 2016.- № 1 (25). - С. 73-77.

 • Турчин М. В. Морфологічні зміни рогівки за умови експериментальної механічної непроникаючої травми та її корекції кератоксеноімплантатом. / М.В. Турчин, І.М. Кліщ, Р.М. Борис // Вісник наукових досліджень.- 2016.- № 1 (82). - С. 105-107.

 • Турчин М. В. Амінокислотний та елементний склад кріоліофілізованої рогівки свині/ М.В. Турчин, В.В. Бігуняк, С.С. Козачок // Фітотерапія .- 2016.- № 1.- С. 60-63.

 • Турчин Н. В. Динамика показателей протеиназо-ингибиторной системы крови и водянистой влаги при экспериментальной механической непроникающей травме роговицы/ Н.В. Турчин, И.Н. Клищ,

 • И.Я. Криницкая // Офтальмология. Восточная Европа. - 2015.- № 1 (24). - С. 43-50

 • Турчин М. В. Динаміка показників синдрому ендогенної інтоксикації крові та водянистої вологи за умови експериментальної механічної непроникної травми рогівки/ М.В. Турчин // Медична та клінічна хімія. - 2015.- Т. 17.- № 1 (62).- С. 51-56.

 • Турчин М. В.Динаміка показників оксидаційного стресу за умови експериментальної механічної непроникаючої травми рогівки та її корекції кератоксеноімплантатом/ М.В. Турчин, І.М. Кліщ // Вісник проблем біології і медицини. - 2015.- Вип. 2. Т. 3 (120). - С. 239-242.

 • Турчин М.В. Динаміка показників синдрому ендогенної інтоксикації крові та водянистої вологи за умови експериментальної механічної непроникної травми рогівки та її корекції кератоксеноімплантатом/ М.В. Турчин // Медична та клінічна хімія. - 2015.- Т. 17.- № 3 (64).- С. 84-

 • 89.

 • Турчин Н. В. Динамика показателей клеточного иммунитета крови и водянистой влаги при экспериментальной механической непроникающей травме роговицы/ Н. В. Турчин// Офтальмология. Восточная Европа. - 2015.- № 4 (27).- С. 35-41.

 • Пасєчнікова Н. В. Применение «Кератоксеноимплантата» для лечебной и лечебно-тектонической кератопластики при тяжелых ожогах глаз и изъязвлениях роговицы различной этиологии / Н. В.

 • Пасєчнікова, С. А. Якименко, Н. В. Турчин, А. И. Бузник, П. О. Костенко// Офтальмологічний журнал.

 • - 2015.- № 5 (466). - С. 13-17

 • Турчин Н. В. Особенности цитокинового профиля слезной жидкости больных язвой роговицы при условии разны методов хирургической коррекции/Н.В. Турчин// Oftalmologiya. - 2015.- № 2 (18) С.

 • 47-52

 • Турчин М. В. Особливості гуморальної ланки імунітету за умови експериментальної механічної непроникаючої травми рогівки та її корекції кератоксеноімплантатом/М.В. Турчин// Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2014.- № 2 (21).- С. 183-187.

 • Турчин М. В. Цитокіновий профіль крові та водянистої вологи за умови експериментальної механічної непроникної травми рогівки /М.В. Турчин// Медична та клінічна хімія. - 2014.- Т. 16.- № 3 (60).- С. 85-89.

 • Турчин М. В. Особливості процесів вільнорадикального окиснення крові та водянистої вологи за умов експериментальної механічної непроникаючої травми рогівки/ М.В. Турчин, І.М. Кліщ // Вісник наукових досліджень. - 2014.- № 4 (77).- С. 103-107.

 • Турчин М. В. Роль активних форм кисню у процесах ініціації апоптичної загибелі клітин за умови механічної непроникаючої травми рогівки в експерименті/ М.В. Турчин// Шпитальна хірургія.- 2014.- № 4 (68).- С. 59-62.

 • Турчин М. В. Динаміка показників антиоксидного захисту крові та водянистої вологи за умови експериментальної механічної непроникної травми рогівки/ М.В. Турчин, І.М. Кліщ //Медична та клінічна хімія.- 2014.- Т. 16.- № 4 (61). - С. 78-84.

 • Турчин М.В. Особливості імунологічної реактивності за умови експериментальної механічної непроникаючої травми рогівки при консервативному і хірургічному лікуванні/М.В. Турчин, І.М. Кліщ // Journal of Health Sciences. - 2014.- Vol. 4. № 11.- Р. 397 - 402.

 • Турчин М. В. Показники вільнорадикального окиснення водянистої вологи передньої камери ока за умов експериментальної механічної непроникаючої травми рогівки/ М.В. Турчин// Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2014. № 2. С. 274.