Наукові публікації доц. Турчина М.В.

 1. Турчин М. В., Пасєчнікова Н. В. Експериментальне обгрунтування і досвід використання ксенорогівки при лікувально-тектонічній кератопластиці у хворих із виразками рогівки різної етіології. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. 2017. № 3 (79). С. 43-48.
 2. Гістологічне і електронно-мікроскопічне дослідження кератоксено-імплантата при різних видах консервації / М. В. Турчин, К. С. Волков, І. М. Кліщ, Р. М. Борис. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2016. № 1 (25). С. 73-77.
 3. Турчин М. В., Кліщ І. М., Борис Р. М. Морфологічні зміни рогівки за умови експериментальної механічної непроникаючої травми та її корекції кератоксеноімплантатом. Вісник наукових досліджень. 2016. № 1 (82). С. 105-107.
 4. Турчин М. В., Бігуняк В. В., Козачок С. С. Амінокислотний та елементний склад кріоліофілізованої рогівки свині. Фітотерапія. 2016. № 1. С. 60-63.
 5. Пасєчнікова Н. В., Якименко С. А., Турчин М. В. Вплив кератоксеноімплантата на показники гуморальної ланки імунітету за умови експериментальної механічної травми рогівки. Філатовські читання – 2016 : матеріали наук.-практ. конф. офтальмологів з міжнародною участю, присв. 80-річчю з дня заснування Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України та XIV конгресу офтальмологічного товариства країн Причорномор’я (Одеса, 19-20 трав. 2016 р.). Одеса, 2016. С. 29-30.
 6. Турчин Н. В., Клищ И. Н., Криницкая И. Я. Динамика показателей протеиназо-ингибиторной системы крови и водянистой влаги при экспериментальной механической непроникающей травме роговицы. Офтальмология. Восточная Европа. 2015. № 1 (24). С. 43-50.
 7. Турчин М. В. Динаміка показників синдрому ендогенної інтоксикації крові та водянистої вологи за умови експериментальної механічної непроникної травми рогівки. Медична та клінічна хімія. 2015. Т. 17. № 1 (62). С. 51-56.
 8. Турчин М. В., Кліщ І. М. Динаміка показників оксидаційного стресу за умови експериментальної механічної непроникаючої травми рогівки та її корекції кератоксеноімплантатом. Вісник проблем біології і медицини. 2015. Вип. 2. Т. 3 (120). С. 239-242.
 9. Турчин М.В. Динаміка показників синдрому ендогенної інтоксикації крові та водянистої вологи за умови експериментальної механічної непроникної травми рогівки та її корекції кератоксеноімплантатом. Медична та клінічна хімія. 2015. Т. 17. № 3 (64). С. 84-89.
 10. Турчин Н. В. Динамика показателей клеточного иммунитета крови и водянистой влаги при экспериментальной механической непроникающей травме роговицы. Офтальмология. Восточная Европа. 2015. № 4 (27). С. 35-41.
 11. Применение «Кератоксеноимплантата» для лечебной и лечебно-тектонической кератопластики при тяжелых ожогах глаз и изъязвлениях роговицы различной этиологии / Н. В. Пасєчнікова, С. А. Якименко, Н. В. Турчин, А. И. Бузник, П. О. Костенко. Офтальмологічний журнал. 2015. № 5 (466). С. 13-17.
 12. Турчин Н. В. Особенности цитокинового профиля слезной жидкости больных язвой роговицы при условии разны методов хирургической коррекции. Oftalmologiya. 2015. № 2 (18). С. 47-52
 13. Турчин М. В. Рівень прозапальних цитокінів у крові і водянистій волозі передньої камери кролів з непроникаючою травмою рогівки. Філатовські читання – 2015 : матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю, присвяченої 140-річчю з дня народження акад. В.П. Філатова (Одеса, 21-22 трав. 2015 р.). Одеса, 2015. С. 86-87.
 14. Застосування кератоксеноімплантату для лікувально-тектонічної кератопластики при післяопікових виразках рогівки / С. А. Якименко, М. В. Турчин, О. І. Бузник, П. О. Костенко, О. А. Хрустальова, Г. Г. Шишкова. Філатовські читання – 2015 : матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю, присв. 140-річчю з дня народження акад. В.П. Філатова (Одеса, 21-22 трав. 2015 р.). Одеса, 2015. С. 91.
 15. Турчин М. В. Особливості гуморальної ланки імунітету за умови експериментальної механічної непроникаючої травми рогівки та її корекції кератоксеноімплантатом. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2014. № 2 (21). С. 183-187.
 16. Турчин М. В. Цитокіновий профіль крові та водянистої вологи за умови експериментальної механічної непроникної травми рогівки. Медична та клінічна хімія. 2014. Т. 16. № 3 (60). С. 85-89.
 17. Турчин М. В., Кліщ І. М. Особливості процесів вільнорадикального окиснення крові та водянистої вологи за умов експериментальної механічної непроникаючої травми рогівки. Вісник наукових досліджень. 2014. № 4 (77). С. 103-107.
 18. Турчин М. В. Роль активних форм кисню у процесах ініціації апоптичної загибелі клітин за умови механічної непроникаючої травми рогівки в експерименті. Шпитальна хірургія. 2014. № 4 (68). С. 59-62.
 19. Турчин М. В., Кліщ І. М. Динаміка показників антиоксидного захисту крові та водянистої вологи за умови експериментальної механічної непроникної травми рогівки. Медична та клінічна хімія. 2014. Т. 16. № 4 (61). С. 78-84.
 20. Турчин М.В., Кліщ І.М. Особливості імунологічної реактивності за умови експериментальної механічної непроникаючої травми рогівки при консервативному і хірургічному лікуванні. Journal of Health Sciences. 2014. Vol. 4. № 11. Р. 397-402.
 21. Турчин М. В. Показники вільнорадикального окиснення водянистої вологи передньої камери ока за умов експериментальної механічної непроникаючої травми рогівки. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2014. № 2. С. 274.