Освіта: Закінчив Тернопільську державну медичну академію за спеціальністю "лікувальна справа". Наукова діяльність: у 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування кальцієвої форми фосфату целюлози в комплексній терапії гнійних середніх отитів”. у 2015 році захистив докторську дисертацію на тему: "Патогенетичні особливості перебігу верхньощелепних синуситів і ремоделювання синусних стінок".

Наукові інтереси: Удосконалення діагностики і лікування верхньощелепних синуситів. Порівняльна оцінка діагностичної цінності клінічних і параклінічних методів обстеження при гострих та хронічних верхньощелепних синуситах, особливості їх перебігу на тлі остеопорозу, розробка пристроїв для дренування і опромінення верхньощелепних пазух, апробація ефективності вказаних фізіотерапевтичних методів.

Наукові публікації та рейтинги: Автор 152 наукових робіт. Отримав 6 патентів України на винахід.