АНДРЕЙЧИН ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ


Народився 23.01.1972 року в м. Тернополі.

Освіта: Закінчив Тернопільську державну медичну академію за спеціальністю "лікувальна справа". До 1998 року навчався в інтернатурі і магістратурі при кафедрі офтальмології з курсом оториноларингології за спеціальністю: хвороби вуха, горла та носа. Далі працював асистентом з 2000 по 2005 роки, а з 2005 - на посаді доцента кафедри оториноларингології, офтальмології, та нейрохірургії . З 2019 року професор тієї ж кафедри.

Наукова діяльність: захистив кандидатську дисертацію у 2000 році на тему:“Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування кальцієвої форми фосфату целюлози в комплексній терапії гнійних середніх отитів”. Докторська дисертація на тему: "Патогенетичні особливості перебігу верхньощелепних синуситів і ремоделювання синусних стінок" була захищена в 2015 році.

Наукові інтереси: Удосконалення діагностики і лікування верхньощелепних синуситів. Порівняльна оцінка діагностичної цінності клінічних і параклінічних методів обстеження при гострих та хронічних верхньощелепних синуситах, особливості їх перебігу на тлі остеопорозу, розробка пристроїв для дренування і опромінення верхньощелепних пазух, апробація ефективності вказаних фізіотерапевтичних методів.

Наукові публікації та рейтинги: Автор 157 наукових робіт. Отримав 11 патентів України на винахід.