Наукові публікації проф. Яшана О.І.

 • Ковалык П.В. , Яшан А.И. ,Ковалык А.П. Отдаленные результаты применения лиофилизированных ксенодермоимплантатов при хирургическом лечении больных с рубцовым стенозом гортани. // Вестник оториноларингологии. 2021. 86(3). – С. 52-55.

 • Oleksandr Oliynyk, Anna Slifirchik, Iryna Prokop, Oleksandr Jashan, Dorota Nosalska Analiza wyników leczenia pacjentów z ciężkim uszkodzeniem czaszkowo-mózgowym w zależności od oporności mikroflory na antybiotyki P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 4/2018– s. 195-199.

 • Яшан А.И., Покрышко Е.В. Антисептики для местного лечения болезней уха, горла и носа / А.И.Яшан, Е.В. Покрышко //Оториноларингология. Восточная Європа 2017, том 7, № 2 C.110-113;

 • Яшан А.И., Герасимюк М.И. Характер изменения соотношения разных субпопуляций лимфоцитов у больных хроническим тонзиллитом // Вестник оториноларингологии, 2015.- №2, С.27-31.

 • Яшан А.И., Хоружий И.В. Влияние погибших лимфоцитов секрета среднего уха на развитие нейросенсорной тугоухости при остром среднем отите // Вестник оториноларингологии, №1, 2015.- № 1, С.17-20.

 • Протасевич Г.С., Яшан О.І., Андрейчин Ю.М., Ковалик А.П. і ін.. Досвід діагностики та лікування хворих на хронічний гнійний мезотимпаніт з гіперплазією задніх кінців нижніх носових раковин //Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2015. - №2. - С. 81- 85.

 • Хоружий І.В., Волков К.С., Яшан О.І. Гістологічні та морфометричні зміни структурних компонентів середнього та внутрішнього вуха при експериментальному гострому середньому отиті. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2015. - №2. – С. 15-20.

 • Протасевич Г.С, Яшан О.І., Ніконов В.В., Гавура І.А. Дужик І.Р Оперізуючий лишай вуха. Повідомлення 3 // Журнал вушних, носових і горлових хвороб, 2015 №1.- с. 80-90.

 • Яшан А.И. Соотношение субпопуляций лимфоцитов периферической крови как критерий оценки эффективности лечения больных хроническим тонзиллитом с помощью фурасола / А.И. Яшан, М.И. Герасимюк, В.В. Яцкив // Новые технологи в оториноларингологии. – МСК 2014. – С. 327 – 334.

 • Яшан А.И. Влияние лечения препаратом Фурасол на соотношение субпопуляций лимфоцитов переферической крови и небных миндалин, эффективность его применения при хроническом тонзиллите / А.И. Яшан, М.И. Герасимюк, Н.И. Красий // Международный научно-практический журнал Оториноларингология. Восточная Европа. – 2014. - № 3 (16). – С. 138 – 143.

 • Яшан А.И. Применение фурасола для лечения больных острым гнойным верхнечелюстным синуситом / А.И. Яшан, М.И. Герасимюк, А.А. Яшан // Международный научно-практический журнал Оториноларингология Восточная Европа. – 2013. - № 3 (12). – С. 128 – 131.

 • Ніколов В.В., Протасевич Г.С., Яшан О.І., Шевага Б.І., Янюк А.В. Препарат «Чистонос» в місцевому лікуванні хронічного субатрофічного риніту у дорослих / XІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р., Львів – 2015 C. 113