Наукові публікації проф. Яшана О.І.

 • Патент на корисну модель № 97948 «Спосіб визначення форми хронічного тонзиліту» МПК (2015.01) А61В 17/00 Яшан О.І., Герасимюк М.І. Бюл № 7 10.04.2015;
 • Патент на корисну модель № 97083 «Спосіб діагностики хронічного тонзиліту» МПК (2015.01) А61В 17/00 Яшан О.І., Герасимюк М.І. Бюл № 4 25.02.2015;
 • Яшан А.И., Герасимюк М.И. Характер изменения соотношения разных субпопуляций лимфоцитов у больных хроническим тонзиллитом // Вестник оториноларингологии, 2015.- №2, С.27-31;
 • Яшан А.И., Хоружий И.В. Влияние погибших лимфоцитов секрета среднего уха на развитие нейросенсорной тугоухости при остром среднем отите // Вестник оториноларингологии, №1, 2015.- № 1, С.17-20;
 • Яшан А.И., Покрышко Е.В. Антисептики для местного лечения болезней уха, горла и носа / А.И.Яшан, Е.В. Покрышко //Оториноларингология. Восточная Європа 2017, том 7, № 2 C.110-113;
 • Протасевич Г.С., Яшан О.І., Андрейчин Ю.М., Ковалик А.П. і ін.. Досвід діагностики та лікування хворих на хронічний гнійний мезотимпаніт з гіперплазією задніх кінців нижніх носових раковин //Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2015. - №2. - С. 81- 85.
 • Хоружий І.В., Волков К.С., Яшан О.І. Гістологічні та морфометричні зміни структурних компонентів середнього та внутрішнього вуха при експериментальному гострому середньому отиті. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2015. - №2. – С. 15-20.
 • Протасевич Г.С, Яшан О.І., Ніконов В.В., Гавура І.А. Дужик І.Р Оперізуючий лишай вуха. Повідомлення 3 // Журнал вушних, носових і горлових хвороб, 2015 №1.- с. 80-90;
 • Яшан А.И. Соотношение субпопуляций лимфоцитов периферической крови как критерий оценки эффективности лечения больных хроническим тонзиллитом с помощью фурасола / А.И. Яшан, М.И. Герасимюк, В.В. Яцкив // Новые технологи в оториноларингологии. – МСК 2014. – С. 327 – 334.
 • Яшан А.И. Влияние лечения препаратом Фурасол на соотношение субпопуляций лимфоцитов переферической крови и небных миндалин, эффективность его применения при хроническом тонзиллите / А.И. Яшан, М.И. Герасимюк, Н.И. Красий // Международный научно-практический журнал Оториноларингология. Восточная Европа. – 2014. - № 3 (16). – С. 138 – 143.
 • Яшан А.И. Современные подходы к лечению острого среднего отита/ Яшан А.И., Хоружий И.В., Яцкив В.В // Новые технологии в оториноларингологии. Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 16-17 октября, Омск / Под редакцией Ю.А. Кротова, К.И. Нестеровой. – Омск, 2014. – С. 139-148.
 • Яшан А.И. Применение фурасола для лечения больных острым гнойным верхнечелюстным синуситом / А.И. Яшан, М.И. Герасимюк, А.А. Яшан // Международный научно-практический журнал Оториноларингология Восточная Европа. – 2013. - № 3 (12). – С. 128 – 131.
 • Гавура А.І., Андрейчин Ю.М., Яшан О.І., Протасевич Г.С., Шевага Б.І. Ураження голосової функції гортані // Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2015 С. 27
 • Гавура А.І., Шевага І.В., Протасевич Г.С., Яшан О.І., Ніколов В.В. «Синус-лифт» актив з екcтрактом цикламену європейського в місцевому лікуванні гострого гнійного верхньощелепного синуситу у дорослих // Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2015 С. 32
 • Гавура А.І., Яшан А.О., Волошин Г.Г., Павлюк П.С., Шевага І.В. Синупрет форте в комплексному лікуванні гострого гнійного верхньощелепного синуситу у дорослих // Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2015 С. 34
 • Протасевич Г.С, Мальована І.В., Яшан О.І. Рецензії на підручники, навчальні посібники, керівництва з оториноларингології, монографії // Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2015 С. 149
 • Яшан О.І., Андрейчин Ю.М., Мальована І.В., Протасевич Г.С. Наукові та аналітичні публікації студентів-гуртківців кафедри оториноларингології // Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2015 С. 213
 • Яшан О.І., Протасевич Г.С., Ніколов В.В., Шевага І.В. Застосування препарату «Чистонос» в місцевому лікуванні «післяопераційного» риніту при підслизовій резекції перегородки носа у дорослих // Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2015 С. 215
 • Андрейчин Ю.М., Протасевич Г.С., Яшан О.І., Ніколов В.В., Гавура А.І., Шевага І.В., Чортківський Т.В. Концепції консервативного лікування синуситів / XІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р., Львів – 2015 C. 10
 • Андрейчин Ю.М., Яшан О.І., Протасевич Г.С., Гавура А.І., Шевага І.В., Вівчар І.Я. Клінічна картина і методи діагностики аденоїдних вегетацій у дорослих / XІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р., Львів – 2015 C. 12
 • Гавура А.І., Гарасимів А.І., Ткачук В.М., Чортківська Л.А., Яшан О.І., Ніколов В.В. Синупрет форте в комплексному лікуванні гострого гнійного верхньощелепного синуситу у дорослих / XІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р., Львів – 2015 C. 23
 • Гавура А.І., Протасевич Г.С., Яшан О.І., Ніколов В.В., Шевага І.В. «Синус-лифт» комплекс з екстрактом цикламену європейського в місцевому лікуванні гострого гнійного верхньощелепного синуситу у дорослих / XІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р., Львів – 2015 C. 24
 • Ковалик П.В., Протасевич Г.С., Яшан О.І. Тактична помилка при виконанні тонзилектомії у осіб на деформацію перегородки носа з утрудненням носового дихання / XІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р., Львів – 2015 C. 70
 • Корицький В.Г., Яшан О.І., Протасевич Г.С., Хоружий І.В., Шевага І.В. Особливості аденотомії у дітей та дорослих / XІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р., Львів – 2015 C. 76
 • Ніколов В.В., Протасевич Г.С., Яшан О.І., Шевага Б.І., Янюк А.В. Препарат «Чистонос» в місцевому лікуванні хронічного субатрофічного риніту у дорослих / XІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р., Львів – 2015 C. 113
 • Хоружий І.В., Протасевич Г.С., Яшан О.І., Школьна О.М. Аденотомія у дорослих в процесі підготовки до тимпанопластики / XІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р., Львів – 2015 C. 148
 • Хоружий І.В., Яшан О.І., Протасевич Г.С., Корицький В.Г., Шевага І.В. Запобіжні заходи для недопущення ушкодження орбітальної стінки при пункції верхньощелепної пазухи / XІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р., Львів – 2015 C. 149
 • Шевага І.В., Яшан О.І., Протасевич Г.С., Хоружий І.В. Анестезія при аденотомії у дорослих 160
 • Школьна О.М., Пляшко К.О., Яшан О.І., Яшан А.О. Застосування синупрету в краплях в комплексному лікуванні гостро гнійного верхньощелепного синуситу у дітей / XІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р., Львів – 2015 C. 162
 • Школьна О.М., Яшан О.І., Мальована І.В., Ковалик А.П., Шевага І.В., Войнаровський І.В. Застосування прополісу в післяопераційний період у хворих на хронічний тонзиліт / XІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р., Львів – 2015 C. 163
 • Яшан О.І., Герасимюк М.І., Ніколов В.В., Яшан А.О., Шевага Б.І., Твердохліб М.А. Застосування крапель назальних маример для лікування гострого катарального риніту у дітей / XІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р., Львів – 2015 C. 70
 • Яшан О.І., Ковалик А.П., Школьна О.М., Твердохліб М.А. Застосування аерозолю біопарокс в місцевому лікуванні лакунарної ангіни у дорослих / XІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р., Львів – 2015 C. 171
 • Яшан О.І., Мацькевич О.В., Ніколов В.В., Проць Т.В., Меуш О.П., Чортківський Т.В. Фурасол в місцевому лікуванні лакунарної ангіни у дорослих / XІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р., Львів – 2015 C. 172
 • Яшан О.І., Ніколов В.В., Мальована І.В., Стахів О.В., Пляшко К.О., Шевага І.В. Спрей назальний маример в комплексному лікуванні гострого катарального риніту у дорослих / XІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р., Львів – 2015 C. 173
 • Яшан О.І., Пляшко К.О., Протасевич Г.С., Школьна О.М., Чортківський Р.Т. Комплексне л ікування гострого гнійного верхньощелепного синуситу з застосуванням синупрету в краплях у дорослих / XІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р., Львів – 2015 C. 173
 • Яшан О.І., Протасевич Г.С., Андрейчин Ю.М., Мацькевич О.В., Корицький В.Г., Шевага І.В. Застосування крему піносол після деяких ендоназальних хірургічних втручань / XІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р., Львів – 2015 C. 174
 • Яшан О.І., Протасевич Г.С., Корицький В.Г., Шевага І.В., Чортківський Т.В. Тонзилоаденотомія при гіпертрофії піднебінних і горлового мигдаликів у дітей / XІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р., Львів – 2015 C. 176
 • Яшан О.І., Протасевич Г.С., Гавура І.А., Цмокалюк Л.І. Застосування препарату біоназол в лікуванні хворих на «післяопераційний» риніт при деяких ендоназальних хірургічних втручаннях / XІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р., Львів – 2015 C. 176
 • Яшан О.І., Протасевич Г.С., Мальована І.В., Шевага І.В. Застосування мазі піносол в ринохірургії / XІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р., Львів – 2015 C. 177
 • Яшан О.І., Протасевич Г.С., Хоружий І.В., Шевага І.В. Діагностика гіперплазії задніх кінців нижніх носових раковин у хворих на хронічний мезотимпаніт / XІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р., Львів – 2015 C. 178
 • Гавура А.І., Протасевич Г.С., Ніколов В.В., Мальований В.В., Яшан О.І., Шевага І.В. Ще один середник безінструментального видалення сіркового корка зовнішнього слухового ходу / XІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р., Львів – 2015 C. 194
 • Школьна О.М., Яшан О.І., Гавура І.А., Ніколов В.В., Чайковська О.М., Чортківський Т.В., Шевага І.В. Деформація задніх відділів перегородки носа у хворих на хронічний середній гнійний отит / XІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р., Львів – 2015 C. 254
 • Протасевич Г.С., Яшан О.І., Мальована І.В. Аналіз наукової і навчально-методичної діяльності викладачів кафедри оториноларингології / XІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р., Львів – 2015 C. 301