Наукові публікації асистента Герасимюка М.І.

  • О.І. Яшан Оцінка ефективності натурального оромукозного спрею для горла з екстракту квітів соняшника при лікуванні гострого фарингіту у дорослих / Яшан О.І., Покришко О.В., Герасимюк М.І., Яшан А.О., Бучинський П.О. // Оториноларингологія – 2022. - №3-4 (5) – С. 82-87.

  • О.І. Яшан Дистанційне навчання на кафедрі отоларингології Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України / Яшан О.І., Герасимюк М.І., Андрейчин Ю.М., Мальована І.В., Ковалик А.П., Яшан А.О. // Оториноларингологія – 2021. - №5 (4) – С. 82-87.

  • О.І. Яшан Особливості організації навчального процесу в Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я, Горбачевського МОЗ України за умов пандемії вірусу SARS-COV-2 Covid-19 / Яшан О.І., Герасимюк М.І. // Медична освіта – 2021. - №2(92)/2021 (додаток) – С. 88-91.

  • В.М. Антонюк-Кисіль Імплементація програми «fast track surgery» в хірургічному лікуванні первинного хронічного захворювання вен під час вагітності / Антонюк-Кисіль В.М., Дзюбановський І.Я., Герасимюк М.І. // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука – 2021. - №2 – С. 22-27.

  • Liliya Logoyda HPLC MS/MS method development for the quantitative determination of verapamil hydrochloride from Caco-2 cell monolayers / Logoyda Liliya, Herasymiuk Maksym, Popovych Dariya, Pidruchna Svitlana, Hlushok Vitaliy, Herasymiuk Nazar, Zarivna Nadiya // Pharmacia – 67 (2) – P.63-69.

  • Герасимюк И.Е. Особенности структурных изменений в легких крыс при применении различных методов регидратации после общего обезвоживания / И.Е. Герасимюк, М.А. Вацик, М.И. Герасимюк // Georgian Medical News. – Январь 2019. – 1 (286). – С. 106 – 110.

  • Logoyda L. In Vitro Dissolution kinetics of bisoprolol tablets under biowaiver conditions / Liliya Logoyda, Nataliy Horlachuk, Nadiya Zarivna, Yuriy Soroka, Maksym Herasymiuk // Asian journal of pharmaceutics. – Jan-Mar 2019. – 13 (1). – P. 54 – 58.

  • Герасимюк М.І. Характер та особливості морфологічних змін у піднебінних мигдаликах у хворих на хронічний тонзиліт залежно від рівня апоптозу лімфоцитів / М.І. Герасимюк, О.І. Яшан // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2017. - №3. – С. 36 – 42.

  • Герасимюк М.І. Стан субпопуляційного складу лімфоцитів крові та його співвідношення з апоптозом і некрозом до і після різних методів лікування хронічного тонзиліту / М.І. Герасимюк // Вісник наукових досліджень. – 2017. - № 2 (87). – С. 81-84.

  • Герасимюк М.І. Зміна субпопуляційного складу лімфоцитів крові та їх співвідношення із елементами цитокінового спектру при різних методах лікування хворих на хронічний тонзиліт / М.І. Герасимюк // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2017. - № 4. – С. 89-97.

  • Герасимюк М.І. Статево-вікова характеристика та результати клінічного обстеження хворих, що перенесли тонзилектомію / М.І. Герасимюк // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2016. - № 4. – С 28-31.

  • Герасимюк М.І. Бальна оцінка стану хворих на хронічний тонзиліт за клінічними показниками в залежності від характеру динаміки імунологічних показників / М.І. Герасимюк // Шпитальна хірургія імені Л.Я. Ковальчука. – 2016. - №4. – С.72-75.

  • Herasymyuk M.I. The structural and immunological features of the tonsils papilloma with chronic tonsillitis / M.I. Herasymyuk // Curierul medical. – 2015, April. – Vol.58, #2. – P. 6 – 9.

  • Яшан А.И. Характер изменений соотношений субпопуляций лимфоцитов у больных хроническим декомпенсированным тонзиллитом / А.И. Яшан, М.И. Герасимюк // Вестник оториноларингологии. – 2015. – №2, Том 80. – С. 27 – 30.

  • Яшан А.И. Соотношение субпопуляций лимфоцитов периферической крови как критерий оценки эффективности лечения больных хроническим тонзиллитом с помощью фурасола / А.И. Яшан, М.И. Герасимюк, В.В. Яцкив // Новые технологи в оториноларингологии. – МСК 2014. – С. 327 – 334.

  • Яшан А.И. Влияние лечения препаратом Фурасол на соотношение субпопуляций лимфоцитов переферической крови и небных миндалин, эффективность его применения при хроническом тонзиллите / А.И. Яшан, М.И. Герасимюк, Н.И. Красий // Международный научно-практический журнал Оториноларингология. Восточная Европа. – 2014. - № 3 (16). – С. 138 – 143.

  • Яшан О.І. Апоптоз та його морфологічні паралелі у хворих на хронічний тонзиліт / О.І. Яшан, М.І. Герасимюк // Ринологія. – 2013. - №1. – С. 24 – 30.

  • Яшан А.И. Применение Фурасола для лечения больных острым гнойным верхнечелюстным синуситом / А.И. Яшан, М.И. Герасимюк, А.А. Яшан // Международный научно-практический журнал Оториноларингология Восточная Европа. – 2013. - № 3 (12). – С. 138 – 143.

  • Пилипко І.В. Особливості кровопостачання статевих залоз щурів-самців у нормі / І.В. Пилипко, А.М. Пришляк, М.І. Герасимюк // Вісник наукових досліджень. – 2010. – С. 129 – 132.