Наукові публікації асистента Герасимюка М.І.

  • Logoyda L., Horlachuk N., Zarivna N. In Vitro Dissolution kinetics of bisoprolol tablets under biowaiver conditions / Liliya Logoyda, Nataliy Horlachuk, Nadiya Zarivna, Yuriy Soroka, Maksym Herasymiuk // Asian journal of pharmaceutics. – Jan-Mar 2019. – 13 (1). – P. 54 – 58.
  • Герасимюк И.Е., Вацик М.А., Герасимюк М.И. Особенности структурных изменений в легких крыс при применении различных методов регидратации после общего обезвоживания / И.Е. Герасимюк, М.А. Вацик, М.И. Герасимюк // Georgian Medical News. – Январь 2019. – 1 (286). – С. 106 – 110.
  • Herasymiuk Maksym I. The application of modern laboratory diagnostic methods for substantiation of tonsillectomy indications and evaluation of the efficiency of different methods of treatment of the chronic tonsillitis / Maksym I. Herasymiuk // 1-st Ukrainian-Polish ENT congress. Abstract book. Kyiv, Ukraine. – 2019. – April 5. – P. 36.
  • Herasymiuk M.I. The use of data of some modern laboratory examination methods to upgrade indications for tunselectomy / M.I. Herasymiuk // Natural Science Readings. Abstracts book. Bratislava. – 2019. – May 30-31. – P. 38-40.
  • Герасимюк М.І. Характер та особливості морфологічних змін у піднебінних мигдаликах у хворих на хронічний тонзиліт залежно від рівня апоптозу лімфоцитів / М.І. Герасимюк, О.І. Яшан // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2017. - №3. – С. 36 – 42.
  • Герасимюк М.І. Стан субпопуляційного складу лімфоцитів крові та його співвідношення з апоптозом і некрозом до і після різних методів лікування хронічного тонзиліту / М.І. Герасимюк // Вісник наукових досліджень. – 2017. - № 2 (87). – С. 81-84.
  • Герасимюк М.І. Зміна субпопуляційного складу лімфоцитів крові та їх співвідношення із елементами цитокінового спектру при різних методах лікування хворих на хронічний тонзиліт / М.І. Герасимюк // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2017. - № 4. – С. 89-97.
  • Герасимюк М.І. Статево-вікова характеристика та результати клінічного обстеження хворих, що перенесли тонзилектомію / М.І. Герасимюк // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2016. - № 4. – С 28-31.
  • Герасимюк М.І. Бальна оцінка стану хворих на хронічний тонзиліт за клінічними показниками в залежності від характеру динаміки імунологічних показників / М.І. Герасимюк // Шпитальна хірургія імені Л.Я. Ковальчука. – 2016. - №4. – С.72-75.
  • Герасимюк М.І. Рівні інтерлейкіну-4 і інтерферону-гама у комплексній оцінці ефективності та прогнозуванні результатів консервативного лікування хронічного тонзиліту / М.І. Герасимюк, О.І. Яшан // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. - №5-с. – С. 24-25.
  • Протасевич Г.С. Загальне лікування фолікулярної ангіни у дорослих / Г.С. Протасевич, М.І. Герасимюк, М.А. Твердохліб // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2015. - №5-с. – С. 147-148.
  • Войнаровський І.В. Застосування препарату вокара для загального лікування катаральної ангіни / І.В. Войнаровський, В.Г. Корицький, М.І. Герасимюк // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2015. - №5-с. – С. 25.
  • Войнаровський І.В. Застосування фурасолу в комплексному лікуванні лакунарної ангіни / І.В. Войнаровський, І.Я. Вівчар, Б.І. Шевага, В.А. Левчук, М.І. Герасимюк // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2015. - №5-с. – С. 24.
  • Яшан О.І. Застосування препарату гатилин для загального лікування гострого середнього гнійного отиту в доперфоративній стадії у дорослих / О.І. Яшан, М.І. Герасимюк, К.О. Пляшко, І.В. Мальована // «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (присвячена пам’яті ректора, члена-кореспондетна НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука). Матеріали підсумкової науково-практичної конференції 17 червня 2015 року. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2015. – С. 154 – 155.
  • Яшан О.І. Фурасол в місцевому лікуванні гострого фарингіту у дорослих / О.І. Яшан, М.І. Герасимюк, О.В. Мацькевич, К.О. Пляшко // «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (присвячена пам’яті ректора, члена-кореспондетна НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука). Матеріали підсумкової науково-практичної конференції 17 червня 2015 року. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2015. – С. 154.
  • Хоружий І.В. Застосування препарату фламіфікс для загального лікування гострого аденоїдиту у дітей / І.В. Хоружий, В.Г. Корицький, М.І. Герасимюк // «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (присвячена пам’яті ректора, члена-кореспондетна НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука). Матеріали підсумкової науково-практичної конференції 17 червня 2015 року. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2015. – С. 149 – 150.
  • Мальована І.В. Застосування препарату неладекс для місцевого лікування гострого дифузного зовнішнього отиту у дорослих / І.В. Мальована, Г.Г. Волошин, М.І. Герасимюк, В.М. Ткачук // «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (присвячена пам’яті ректора, члена-кореспондетна НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука). Матеріали підсумкової науково-практичної конференції 17 червня 2015 року. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2015. – С. 136 – 137.
  • Герасимюк М.І. Застосування препарату гатилин для загального лікування загостреного хронічного гнійного мезотимпаніту у дорослих / М.І. Герасимюк, Л.В. Яшан, О.В. Говда, І.А. Гавура // «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (присвячена пам’яті ректора, члена-кореспондетна НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука). Матеріали підсумкової науково-практичної конференції 17 червня 2015 року. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2015. – С. 129.
  • Школьна О.М. Препарат аксеф у лікуванні гострого середнього гнійного отиту в доперфоративніц стадії у дітей / О.М. Школьна, Т.А. Питак, В.В. Ніколов, А.В. Хабаров, О.М. Чайковська, М.І. Герасимюк, І.Я. Вівчар // ХІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 254.
  • Яшан О.І. Застосування крапель назальних маример для лікування гострого катарального риніту у дітей / О.І. Яшан, М.І. Герасимюк, В.В. Ніколов, А.О. Яшан, Б.І. Шевага, М.А. Твердохліб // ХІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 170.
  • Яшан А.О. Фурасол в лікуванні катаральної ангіни у дітей / А.О. Яшан, М.І. Герасимюк, В.В. Ніколов, Б.І. Шевага, М.А. Твердохліб // ХІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 170 – 171.
  • Твердохліб М.А. Краплі назальні маример в комплексному лікуванні гострого гнійного верхньощелепного синуситу у дітей / М.А. Твердохліб, Г.П. Рудяк, Л.Р. Добощук, І.В. Шевага, М.І. Герасимюк // ХІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 138.
  • Мельничук В.В. Застосування спрею полідекса з фенілефрином в лікуванні гострого катарального риніту у дітей / В.В. Мельничук, М.І. Герасимюк, О.М. Чайковська, Л.Р. Добощук // ХІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 99.
  • Герасимюк М.І. Папілома піднебінного мигдалика як прояв хронічного тонзиліту / М.І. Герасимюк // ХІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 35 – 36.
  • Герасимюк М.І. Застосування препарату аксеф у лікуванні гострого гнійного верхньощелепного синуситу у дітей / М.І. Герасимюк, В.В. Ніколов, А.В. Хабаров, Т.А. Питак, І.В. Шевага, В.А. Левчук // ХІІ з’їзд оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 34 – 35.
  • Яшан А.И. Характер изменений соотношений субпопуляций лимфоцитов у больных хроническим декомпенсированным тонзиллитом / А.И. Яшан, М.И. Герасимюк // Вестник оториноларингологии. – 2015. – №2, Том 80. – С. 27 – 30.
  • Herasymyuk M.I. The structural and immunological features of the tonsils papilloma with chronic tonsillitis / M.I. Herasymyuk // Curierul medical. – 2015, April. – Vol.58, #2. – P. 6 – 9.
  • Яшан А.И. Влияние лечения препаратом Фурасол на соотношение субпопуляций лимфоцитов переферической крови и небных миндалин, эффективность его применения при хроническом тонзиллите / А.И. Яшан, М.И. Герасимюк, Н.И. Красий // Международный научно-практический журнал Оториноларингология. Восточная Европа. – 2014. - № 3 (16). – С. 138 – 143.
  • Яшан А.И. Соотношение субпопуляций лимфоцитов периферической крови как критерий оценки эффективности лечения больных хроническим тонзиллитом с помощью фурасола / А.И. Яшан, М.И. Герасимюк, В.В. Яцкив // Новые технологи в оториноларингологии. – МСК 2014. – С. 327 – 334.
  • Береговий Д.В. Застосування гексалізу в місцевому лікуванні лакунарної ангіни у дітей / Д.В. Береговий, Л.Р. Добощук, М.І. Герасимюк, В.Г. Корицький // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №5-с. – С. 9.
  • Гавура І.А. Тактика оториноларинголога при поєднанні хронічного тонзиліту з деформацією перегородки носа / І.А. Гавура, І.В. Мальована, О.В. Говда, А.О. Яшан, М.І. Герасимюк // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №5-с. – С. 22.
  • Герасимюк М.І. Застосування аерозолю Біопарокс в місцевому лікуванні катаральної ангіни у дітей / М.І. Герасимюк, Г.С. Протасевич, В.Г. Корицький // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №5-с. – С. 27 – 28.
  • Герасимюк М.І. Лікування загостреного хронічного тонзиліту у дітей / М.І. Герасимюк, Г.С. Протасевич, В.В. Ніколов, І.О. Біль // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №5-с. – С. 28 – 29.
  • Ковалик А.П. Гексаліз в місцевому лікуванні катаральної ангіни у дітей / А.П. Ковалик, В.В. Ніколов, М.І. Герасимюк, Л.В. Яшан, І.В. Шевага, Г.П. Рудяк // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №5-с. – С. 71.
  • Мальована І.В. Бактеріологічне дослідження при хронічному тонзиліті та злоякісних новоутворах вуха / І.В. Мальована, А.О. Яшан, В.А. Башинський, М.І. Герасимюк, І.В. Хоружий, Р.Т. Чортківський // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №5-с. – С. 93 – 94.
  • Герасимюк М.І. Імунний статус та деякі морфологічні особливості папіломи піднебінного мигдалика у хворої на хронічний тонзиліт / М.І. Герасимюк // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 21 травня 2014 року. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2014. – С. 69.
  • Яшан. О.І. Комплексне лікування гострого гнійного верхньощелепного синуситу з застосуванням аерозолю буопарокс у дорослих / О.І. Яшан, М.І. Герасимюк, А.П. Ковалик, І.В. Мальована // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 21 травня 2014 року. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2014. – С. 77 – 78.
  • Войнаровський І.В. Застосування аерозолю біопарокс для місцевого лікування лакунарної ангіни у дітей / І.В. Войнаровський, М.І. Герасимюк, А.О. Яшан, К.О. Яшан // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №3-с. – С. 22.
  • Герасимюк М.І. Характеристика деформацій перегородки носа / М.І. Герасимюк, В.А. Башинський, К.О. Яшан // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №3-с. – С. 31 – 32.
  • Герасимюк М.І. Місцеве лікування гострого середнього гнійного отиту в доперфоративній стадії у дітей з застосуванням препарату неладекс / М.І. Герасимюк, В.А. Башинський, Л.В. Яшан, Т.В. Чортківський // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №3-с. – С. 32 – 33.
  • Герасимюк М.І. Застосування аерозолю Біопарокс в комплексному лікуванні гостро гнійного верхньощелепного синуситу у дітей / М.І. Герасимюк, І.В. Войнаровський // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №3-с. – С. 33.
  • Герасимюк М.І. Аерозоль Біопарокс в лікуванні катаральної ангіни у дорослих / М.І. Герасимюк, О.І. Яшан, І.В. Хоружий, Т.В. Проць // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №3-с. – С. 34.
  • Ніколов В.В. Лікування гострого середнього гнійного отиту в доперфоративній стадії у дітей із застосуванням препарату аксеф / В.В. Ніколов, В.І. Омеляш, А.В. Хабаров, М.І. Герасимюк // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №3-с. – С. 122 – 123.
  • Рожко М.П. Комплексне лікування гострого гнійного верхньощелепного синуситу з застосуванням спрею полідекса з фенілефрином у дорослих / М.П. Рожко, М.І. Герасимюк, О.В. Говда, Г.С. Протасевич // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №3-с. – С. 153 – 154.
  • Рожко М.П. Застосування аерозолю біопарокс в місцевому лікуванні фолікулярної ангіни у дорослих / М.П. Рожко, І.В. Хоружий, М.І. Герасимюк, І.Я. Вівчар // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. - №3-с. – С. 154 – 155.