Наукові публікації д.м.н. Андрейчина Ю.М.

 • Андрейчин, Ю.М. Посттравматичні перфорації барабанної перетинки / Ю.М. Андрейчин, І.В. Хоружий, Ю.Б. Пасічник // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2021. - №4. - С. 191–193.

 • Thermographic differential diagnosis of acute tonsillitis and exacerbation of chronic tonsillitis /Mykhaylo A. Andreychyn1, Vasyl S. Kopcha1, Serhiy I. Klymnyuk1, Iuriy M. Andreichyn1, Yuliya V. Kopcha2, Andriana A. Halamba3 // Wiadomości Lekarskie. - 2020, tom LXXIII. - № 3. - Р. 417-422.

 • Андрейчин Ю.М. Клінічний випадок: заглотковий абсцес у дитини / Ю.М. Андрейчин, В.І. Омеляш // Інфекційні хвороби. − 2020. − №1. − С. 68–70.

 • Андрейчин Ю.М. Діагностика та лікування хворих з поліпозно-гнійним риносчинуситом / Ю.М. Андрейчин, І.В. Хоружий, В.І. Омеляш, В.Г. Корицький // Сучасні дослідження, хірургічні та терапевтичні підходи в оториноларингології: наук. конф., 20-21травня 2019 р. : тези доп. - Одеса, 2019.- С. 10.

 • Копча Ю.В. Термографічні критерії диференційної діагностикигострого і загострення хронічного тонзиліту / Ю.В. Копча, Ю.М. Андрейчин // Сучасні діагностичні, лікувальні і профілактичні технології у практиці інфекціоніста: наук. конф., 4-5 жовтня 2018 р. : тези доп. - Чернівці, 2018.- С. 53–55.

 • Budnik I. Correction of coagulopathy in thrombocytopenia and Glanzmann thrombasthenia models by fibrinogen and factor XIII as assessed by thromboelastometry / I. Budnik, B. Shenkman, O. Morozova, J. Andreichyn, Y. Einav // Pathophysiology. – 2018. – Vol. 25, № 4. – Р. 347–351.

 • Moskaliuk V.D. Fulminant meningococcemia in adult caucasian male / V.D. Moskaliuk, A.S. Sydorchuk, Y.M. Andreychyn, Y.O. Randiuk, A.M. Sokol, V.D. Sorokhan, N.A. Bogachyk, O.I. Goliar, Y.V. Venglovska // Wiadomości Lekarskie. – 2018, Т. LXXI, № 6. – Р. 1284–1287.

 • Moskaliuk V.D. Сlinical-laboratory analysis of hiv-infections at a chronic disease of kidneys / V.D. Moskaliuk, M.O. Andrushchak, Y.M. Andreychyn, I.V. Balanyk, I.V. Rudan, A.V. Andrushchak, M.S. Berezova // Wiadomości Lekarskie. – 2018, Т. LXXI, № 6. – Р. 1182–1185.

 • Andreychyn M. Тhermosemiotics of acute tonsillitis / M. Andreychyn, V. Kopcha, S. Klymnyuk, I. Andreichyn, Yu. Kopcha // Georgian medical news. – 2018. – № 9. – Р. 35–39.

 • Andreichyn Yu. M. Current concepts of maxillitis pathogenesis and morphogenesis (a literature review) / Yu.M. Andreichyn1, V.A. Mikhniov // Zaporozhye medical journal. – March-April 2018. – Vol. 20, №. 2. – Р. 265–269.

 • Marushchak M. Chronic heart failure causes osteopathy or is osteopathy a factor indevelopment of chronic heart failure? / M. Marushchak, I. Krynytska, A. Mikolenko, Y. Andreychyn, Y. Bodnar, I. Chornomydz // Asian J Pharm Clin Res. – 2018. – Vol. 11, № 1. – Р. 111-115.

 • Andreichyn Yu.M. Acute respiratory infections and their complications / Yu.M. Andreichyn, V.0. Kachor, Ya.I. Yosyk, N.A. Nychyk, I.I. Hanberher // Zaporozhye medical journal. –2018. – Vol. 20 (6) Vol. P. 848-852.

 • Andreychyn Y.M. Immunohistochemical changes of maxillary sinus mucosa with underlying adenomatous polyposis / Yu.M. Andreychyn, I.S. Kovalenko // Pathologia. – 2017. – Vol. 14 (1). – P. 91–94.

 • Andreychyn Yu. Immunohistochemical changes of maxillary sinus mucosa with underluing adenomatous polyposis / Yu. Andreychyn, I. Kovalenko // Патологія. − 2017. − №3. − С. 91–94.

 • Андрейчин Ю.М. Діагностика синуситів (частина 1) / Ю.М. Андрейчин, В.І. Омеляш // Інфекційні хвороби. – 2016. – №2(84). – С. 77–82.

 • Андрейчин Ю.М. Вплив симпатичної іннервації на розвиток верхньощелепного синуситу в експерименті / Ю.М. Андрейчин // Діагностика і терапія інфекційних хвороб на різних рівнях надання медичної допомоги. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції і пленуму ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів», (29-30 вересня 2016 року, м. Вінниця). - Тернопіль: ТДМУ “Укрмедкнига”, 2016. − С. 7−8.

 • Андрейчин Ю.М. Діагностика синуситів / Ю.М. Андрейчин, В.О. Беський // Інфекційні хвороби. − 2016. − №3. − С. 54–57.

 • Андрейчин Ю.М. Мікроморфометрична оцінка змін стінок верхньощелепних синусів у морських свинок при експериментальному синуситі / Ю.М. Андрейчин, В.А. Міхньов, Ю.М. Орел // Інфекційні хвороби. − 2015. − №1. − С. 41–44.

 • Андрейчин Ю.М. Активні форми кисню при поєднанні верхньощелепного синуситу і токсичного гепатиту в експерименті // Гепатологія. – 2014. - №1. – С.61-66.

 • Андрейчин Ю. М. Ультраструктурні зміни слизової оболонки верхньощелепної пазухи при експериментальному синуситі / Ю. М. Андрейчин, К. С. Волков // Вісник наукових досліджень. − 2014. − №3. − С. 89–92.

 • Міхньов В. А. Морфологічні зміни слизової оболонки верхньощелепних синусів морських свинок при експериментальному порушенні її симпатичної іннервації / В. А. Міхньов, Ю. М. Андрейчин, Т. В. Дацко // Журн. НАМН України. − 2014. − №1. − С. 109–114.

 • Андрейчин Ю. М. Оцінка біохімічних маркерів ремоделювання кісткової тканини у хворих на верхньощелепний синусит / Ю. М. Андрейчин, О. В. Хлєбан // Медична хімія. − 2014. − №2. − С. 22–25.

 • Andreychyn Y. The of reactive oxygen spesies in pathogenesis of experimental maxillary sinusitis / Y. Andreychyn // Health Problems of Civilization. − 2014. – Vol. 8 (4) . – P. 16−19.

 • Андрейчин Ю.М. Тромбомодулін як маркер ендотеліальної функції хворих на верхньощелепний синусит / Ю.М. Андрейчин // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. − 2014. − №2. − С. 209−211.

 • Андрейчин Ю.М. Моделювання слизової оболонки верхньощелепних синусів на тлі токсичного гепатиту в експерименті / Ю.М. Андрейчин // Інфекційні хвороби. − 2014. − №4. − С. 61–63.