КОВАЛИК ПЕТРО ВАСИЛЬВИЧ


Освіта: У 1971 році закінчив Тернопільський державний медичний інститут за спеціальністю "лікувальна справа".

Наукова діяльність: У 1982 р захистив кандидатську дисертацію на тему: "Прополіс в лікуванні хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синуїт". З січня 1985 р. працював асистентом кафедри оториноларингології Тернопільського державного медичного інституту. У 1995 році захистив докторську дисертацію на тему «Пухлини вуха: клініка, діагностика, лікування». У 1996 році став доцентом кафедри оториноларингології та офтальмології ТДМУ, а у 2000 – професором цієї ж кафедри. З вересня 2000 р. поберезень 2006 року займав посаду завідувача кафедри оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського. В даний час працюю професором цієї кафедри.

Наукові інтереси: Головна сфера наукових і практичних інтересів – запальні процеси приносових пазух, новоутворення Лор органів. Підготував трох кандидатів наук з цієї тематики.

Наукові публікації та рейтинги: Проф. П.В. Ковалик - автор понад 200 наукових робіт в тому числі підручника „Медсестринство в оториноларингології”, посібника «Сімейна медицина», «Історія » та компакт-диска „Оториноларингологія”, за якими навчаються студенти більшості Вишів України. Отримав 10 патентів України на винаходи. У 1996 та у 2001 і 2006, 20013 роках атестований Міністерством охорони здоров’я України на „Вищу” атестаційну категорію за спеціальністю „Отоларингологія”.