ОСТРОВСЬКА ЛІЛІЯ ОЛЕГІВНА

Особливості морфофункціональної перебудови тканин і судин органів травного тракту щурів при експериментальній оклюзії нижнього відділу черевної аорти та його реканалізації [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Островська Лілія Олегівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Т., 2013. - 20 с.